Käyttäytymisen arviointi

Jokainen opettaja arvioi kunkin oppilaan käyttäytymisen omassa oppiaineessaan.  Todistuksen arvosana muodostuu eri opettajien antamien arvosanojen keskiarvosta luokanvalvojan antamaa arviointia painot­taen. Erinomaista, kiitettävää ja hyvää arvosanaa (10, 9, 8) ei voi saada, jos oppilas on saanut arvostel­tavalla jaksolla rangaistuksia.

Peruskoulun päättötodistukseen käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä.  Erillisen liitteen siitä saa huolta­jan pyynnöstä.

Lukuvuoden alussa oppilaille selvitetään käyttäytymisen arviointikriteerit ja painotetaan hyvän käytök­sen merkitystä jatko-opintojen, työelämän ja yhteiskunnan jäsenyyden kannalta.

10  Saadakseen arvosanan kymmenen oppilas

 • toimii aktiivisesti koulun tavoitteiden mukaisesti
 • osaa ottaa huomioon tilanteen vaatimat käyttäytymisnormit
 • on luotettava ja auttavainen yhteistyökumppani.

 Arvosana yhdeksän annetaan oppilaalle, joka

 • toimii koulun tavoitteiden mukaisesti
 • on ystävällinen, huomaavainen ja auttavainen
 • hänen koulutyönsä on säännöllistä ja täsmällistä.

 8  Arvosana kahdeksan annetaan asiallisesti käyttäytyvälle oppilaalle, joka

 • toimii koulun tavoitteiden mukaisesti
 • huolehtii hyvin työvälineistään ja tehtävistään
 • ei ole saanut rangaistuksia.

 7  Arvosanan seitsemän saa oppilas, jonka

 • käytöksessä on puutteita ja joita hän pyrkii korjaamaan
 • oppilaalla on voinut olla pieniä rikkeitä tai harkitsematonta puhetapaa oppilastovereita tai henkilökuntaa kohtaan
 • tehtävien laiminlyöntejä tai oppilas on tupakoinut koulupäivän aikana.

 6  Arvosanan ollessa kuusi koulutyössä on runsaasti huomautettavaa

 • oppilas käy koulua epäsäännöllisesti tai
 • käyttäytyminen häiritsee työrauhaa tai
 • oppilas on saanut rangaistuksia eikä välitä käytöksessään olevista puutteista.

 5  Arvosana viisi annetaan oppilaalle, joka

 • käy koulua hyvin epäsäännöllisesti tai
 • rikkoo räikeästi koulun sääntöjä tai on vilpillinen
 • tai on käytökseltään uhkaava tai väkivaltainen.

 4  Arvosana neljä annetaan oppilaalle, johon

 • koulun kurinpitokeinot eivät vaikuta.