Paikkatietoaineistot

Paikkatietoaineistot ovat käytettävissä erillisen tilauksen tai sopimuksen ja voimassaolevan hinnaston sekä käyttöehtojen mukaisesti. Tuusulan kunnalla on myös avointa dataa saatavilla WMS/WFS-rajapinnasta.

Tiedustelut paikkatietoaineistoista

 

PAIKKATIETOAINEISTON KÄYTTÖEHDOT

Tuusulan kunnan tuottaman paikkatietoaineiston Käyttäjän tulee lukea huolellisesti alla olevat käyttöehdot. Käyttämällä Tuusulan kunnan tuottamia ja toimittamia paikkatietoaineistoja Käyttäjä toteaa lukeneensa käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. Tuusulan kunta voi koska tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ja muutokset astuvat heti voimaan. Käyttöehdot ovat aineistokohtaisia.

Osapuolet

Käyttöehtojen osapuolina ovat Tuusulan kunta ja luovutetun aineiston käyttöoikeuden haltija (myöhemmin ja aiemmin Käyttäjä). Tuusulan kunta on saanut Käyttäjältä tilausvahvistuksen tai tehnyt erillisen sopimuksen digitaalisten karttatuotteiden tai muiden paikkatietoaineistojen (myöhemmin Tuote) toimittamisesta.

Käyttöoikeus

Tuusulan kunta luovuttaa Käyttäjälle jäljempänä mainituin ehdoin rajoitetun käyttöoikeuden valmistamaansa Tuotteeseen.  Aineiston käyttöoikeus luovutetaan vain Käyttäjän sisäiseen käyttöön. Tuotteen käyttöoikeutta ei saa luovuttaa eteenpäin muille toimijoille ilman Tuusulan kunnan lupaa. Toimitetusta Tuotteesta saa ottaa varmuuskopion.

Tekijänoikeus

Tuusulan kunnalla on tekijänoikeus edellä mainittuun Tuotteeseen. Tuusulan kunnan tekijänoikeutta suojaa tekijänoikeuslaki (404/61). Osoituksena Tuusulan kunnan tekijänoikeudesta jokaisessa tietovälineessä, jolla Tuote toimitetaan, tulee olla merkintä "© Tuusulan kunta" tai muu vastaava merkintä, josta ilmenee lopputuotteen sisältävän Tuusulan kunnan aineistoa

Vastuu

Tuusulan kunta ei vastaa Tuotteessa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista eikä kyseisen aineiston käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamasta vahingosta. Tuusulan kunta ei vastaa myöskään virheestä, joka aiheutuu Tuotteen sen luovuttamisen jälkeen tehdyistä muutoksista, käytetyn tietokoneohjelmiston puutteista tai tavasta käsitellä aineistoa.

Asiasta on sovittava erikseen ja on haettava julkaisulupa, jos Tuotetta käytetään sellaisenaan

- julkaisuihin (esim. lehdet, mainokset, esitteet, kirjat)
- karttoihin (pohja- ja osoitekartat)
- muihin kaupallisiin tarkoituksiin
- internet –palvelussa

Erimielisyyksien ratkaisu

Tuotetilausta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan keskinäisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan erimielisyydet Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.