Tilakeskus

Tuusulan kunnan tilakeskuksen vastuulla on lähes kaikki kunnan omistamat toimitilat, kiinteistöt ja rakennukset, joita on yhteensä noin 170 000 m2.  Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan toimijoilla on terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja toimivat tilat käytössään. Toiminnan lähtökohtina ovat kestävän kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus. 

Tilakeskus vastaa kunnan toimitilojen vuokrauksesta, kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä ja siivouksesta, huolehtii talonrakennusinvestointien ja vuosikorjausten toteutuksesta sekä vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilakeskus pyrkii vaalimaan Tuusulan kunnan arvorakennusten arkkitehtonista ja kulttuuriperintöä. 

Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit ovat vuonna 2016 noin 20 M€ ja työntekijöitä Tilakeskuksessa on noin 70 henkilöä.

 


Tuusulan kunta on AVL 8 c §:ssä tarkoitettu rakennuspalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, joten kunnassa sovelletaan käännettyä arvonlisäveroa.


Yhteystiedot