Tilapalvelut

Tuusulan kunnan tilapalveluiden vastuulla on lähes kaikki kunnan omistamat toimitilat, kiinteistöt ja rakennukset, joita on yhteensä noin 170 000 m2. Tilapalveluiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan toimijoilla on terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja toimivat tilat käytössään. Toiminnan lähtökohtina ovat kestävän kehityksen periaatteet, energia- ja kustannustehokkuus, esteettömyys, tarkoituksenmukaisuus ja ennakoiva suunnitelmallisuus. 

Tilapalvelut vastaa kunnan toimitilojen vuokrauksesta, kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä ja siivouksesta, huolehtii talonrakennusinvestointien ja vuosikorjausten toteutuksesta sekä vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Tilapalvelut pyrkii vaalimaan Tuusulan kunnan arvorakennusten arkkitehtonista ja kulttuuriperintöä. 

Tilapalveluiden rakennusinvestoinnit ovat vuonna 2020 noin 12 Me ja työntekijöitä Tilapalveluissa on noin 70 henkilöä.

 


Tuusulan kunta on AVL 8 c §:ssä tarkoitettu rakennuspalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja, joten kunnassa sovelletaan käännettyä arvonlisäveroa.


Yhteystiedot