OPPILASKUNTATYÖ

Kaikki Hyrylän yläasteen oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Jokaiselta luokalta valitaan luokan edustaja oppilaskunnan edustajistoon. Edustajisto valitsee keskuudestaan jäsenet oppilaskunnan hallitukseen.

Tavoitteet:

  • Oppilaiden yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden lisääminen
  • Yhdessä tekemisen ja päättämisen kulttuurin vahvistaminen

Oppilaskunta...

  • järjestää koulukuvauksen
  • järjestää välitunti-cup -ottelut sählyssä, koripallossa ja pöytätenniksessä
  • valitsee taksvärkkikohteen
  • kehittää järjestyssääntöjä sekä muita käyttäytymistä ja toimintaa jäsentäviä sääntöjä
  • on mukana itsenäisyysjuhlan järjestelyissä

Oppilaskunta järjestää lisäksi yhdessä tukareiden kanssa kiusaamista estävää toimintaa, halipäivän ja discon.

Ohjaava opettaja
Sanna Kauppila