Nuorisovaltuuston toiminta

Nuorisovaltuuston jäsenet toimivat nuorisovaltuuston sisäisissä toimielimissä kuten toimikunnissa ja nuorisovaltuuston hallituksessa.  

Nuorisovaltuuston hallitus toimeenpanee nuorisovaltuuston yleiskokouksien päätökset, suunnittelee esityslistat sekä edustaa nuorisovaltuustoa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Nuorisovaltuuston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 1varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja, sihteeri, päätiedottaja sekä tiedottaja.  

Puheenjohtaja johtaa nuorisovaltuuston kokouksia sekä nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtaja suunnittelee hallituksen kokouksien esityslistat ja päättää yleiskokouksien esityslistasta yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtaja myös edustaa nuorisovaltuustoa tapahtumissa sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Puheenjohtaja hoitaa myös nuorisovaltuuston juoksevia asioita. 

Varapuheenjohtajat sijaistavat puheenjohtajaa kokouksissa ja hoitavat muita juoksevia asioita puheenjohtajan ollessa esteellinen tai delegoidessaan niitä eteenpäin.  

Sihteerin tehtävänä on vastata nuorisovaltuuston tärkeistä asiakirjoista kuten esityslistoista sekä pöytäkirjoista. Sihteeri luo jokaisesta kokouksesta esityslistasta pöytäkirjan ja jakaa niitä kunnan yleiseen tietoverkkoon sekä jäsenien yhteydenpitokanaviin. 

Päätiedottaja sekä tiedottaja vastaa nuorisovaltuuston sosiaalisista medioista ja markkinoinnista.  

Toimikuntia nuorisovaltuustolla on kolme. Budjettitoimikunta seuraa nuorisovaltuuston budjettia. Tapahtuma- ja markkinointitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia nuorisovaltuustossa. Vaalitoimikunta vastaa nuorisovaltuuston vaalien järjestämisestä. 

Nuorisovaltuuston hallitus 2023

Puheenjohtaja: Heta Kyytinen  

Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Elli Iiskola  

Toinen varapuheenjohtaja: Aleksanteri Romppanen   

Sihteeri: Saana Ravanko 

Päätiedottaja: Taika Himberg 

Tiedottaja: Aarne Partanen 

Hallitus