Tavoitteet ja lähtökohdat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Yleiskaava OAS kansilehti

Yleiskaavatyö on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. OAS:ssa kerrotaan lähtökohdista, tavoitteista, yhteistyöstä sekä kaavoituksen etenemisestä. OAS:aa tarkistetaan ja täydennetään kaavatyön aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nähtävilläolon aikana 27 mielipidettä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Pdf)

Palautteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (Pdf)

 

 

 

  

Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010   Yleiskaava tulevaisuuden tuusula kansi

Tulevaisuuden Tuusula 2040-kyselyyn vastasi 37 kuntalaista. Kyselyllä selvitettiin osallisten näkemyksiä Tuusulan vahvuuksista ja muun muassa siitä, minne uusi rakentaminen tulisi suunnata. Lisäksi kysyttiin kokemuksia liikenneverkon toimivuudesta ja viherverkostosta. Kyselyn tuloksia käytetään yleiskaavan tavoitteita ja erilaisia yhdyskuntarakenteen malleja luotaessa.

Raportti (Pdf)  

 

 

 

 

  

Yleisötilaisuudet helmi- ja maaliskuussa 2010 yleisötilaisuus

Yleiskaavan lähtökohdista järjestettiin kaikille avoimet keskustelutilaisuudet kunnantalon valtuustosalissa. Yleisötilaisuuksia järjestettiin kolme. Niissä esiteltiin yleiskaavan lähtökohtia ja alustavia tavoitteita, taustaa, lähtötietoja ja kaavoituksen kulkua kuvaavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Muistio (Pdf)

  

Teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010 ryhmätyöpaja

Yleiskaavan taustatyöksi on haluttu järjestää kuntalaisille uudenlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia työpajojen muodossa. Työpajojen ajatuksena on ollut teemoittain kerätä asukkaita saman pöydän ääreen pohtimaan maankäytöllisiä asioita. Työpajoja on järjestetty kesän 2010 aikana seitsemän. Yhteensä niihin on osallistunut 70 tuusulalaista. 

Ympäristöteematyöpajat 25. ja 26.5.2010 (muistio, Pdf)

Asumisen teematyöpajat 1. ja 2.6.2010 (muistio, Pdf) 

Elinkeinotyöpaja asiantuntijoille 3.12.2010 (muistio, Pdf)

Yhteenvetoraportti teematyöpajoista (Pdf)