Laiduntaminen

MUISTA NÄMÄ!

  • Lampaita saa vapaasti silittää, jos ne tulevat aidan lähelle
  • Lammasaitaukseen ei saa mennä
  • Varo, sillä aidan takana on sähköpaimen
  • Lampaita ei saa syöttää
  • Koiria ei saa päästää lammasaitaukseen

Lampaat työskentelevät avoimen ja monimuotoisen luonnon puolesta

Tuusulan kunnan pelloilla asustelee kesäisin joukko lampaita laiduntamassa. Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta ja säilyttää alueen avoimuutta. Laidunalue tuottaa myös ekosysteemipalveluja asukkaille virkistyksen, elämysten ja oppimisen muodossa.  Avoimia niittyjä ja puustoisia hakamaita on menneinä vuosikymmeninä hoidettu laiduntamalla. Laiduntaminen on siis perinteinen luonnonhoidon työkalu.

Lampaita saa vapaasti silittää, jos ne tulevat aidan lähelle. Aidan sisäpuolelle ei kuitenkaan saa mennä. Aidan takana on sähköpaimen. 

Lampaita ei saa syöttää eikä koiria saa päästää lammasaitaukseen. 

Kesällä 2020 rakennettiin neljä laidunaluetta. Laidunalueet sijaitsevat Tuusulanjokilaaksossa, Anttilan rannassa, Puustellinmetsän puistossa ja Kotorannanpuistossa. Laajat laidunalueet etenkin Tuusulajärven rannoilla ovat osoitus Tuusulan pitkistä perinteistä maanviljelyssä. Tälläkin hetkellä Tuusulassa riittää paljon alueita, joissa voi aistia luonnonläheistä vetovoimaa. 

Laidunalueita hoidetaan ProAgrian tekemien hoitosuunnitelmien mukaisesti.

Näkymien avartamista Tuusulanjokilaaksossa

Tuusulanjokilaakso on Tuusulanjärven ja Vantaanjoen välinen loivapiirteinen jokilaakso, jonka keskellä virtaa Tuusulanjoki. Laidunalue on entistä maatalousmaata ja Tuusulan kunnan omistama. Avoimet niityt, jokilaakso ja lehtometsä muodostavat arvokkaan, luonnoltaan ja maisemaltaan monimuotoisen kokonaisuuden.

Hoidon tavoitteena on pitkän viljelyhistorian omaavan kulttuurimaiseman säilyttäminen ja palauttaminen. Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen maaperä köyhtyy vähitellen ja perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa. Yhtenä hoidon tavoitteena on myös vieraslajina tunnetun jättipalsamin torjunta sillä lampaat syövät sitä mielellään.

Maisemanhoitoa Kotorannanpuistossa

Kotorannanpuisto sijaitsee Tuusulanjärven rannalla ja on osa Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemaa. Laidunalue sijaitsee Kirkonkylän vanhalla kylämäellä, jossa kylän kantatalot olivat tiiviinä ryhmänä 1800-luvun loppupuolelle asti.

Laidunalue jakautuu kahteen osaan, jota halkoo kevyen liikenteen väylä. Rannan puoleinen alue on tervaleppälehtoa ja metsäluhtaa. Hoidon tavoitteena Kotorannanpuistossa on maiseman avoimuuden ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. Laiduneläimien lanta houkuttelee alueelle uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Yhtenä hoidon tavoitteena on myös vieraslajien torjunta. Laidunnus on erinomainen tapa hävittää alueella esiintyvää jättipalsamia, sillä se on lampaiden herkkua.

Monimuotoisuuden lisäämistä Anttilanrannassa

Anttilan laidunalue on ruokoluhtien ja kosteiden lehtometsien muodostama rantavyöhyke Tuusulanjärven rannalla. Ranta-alue kuuluu lähes kokonaan Natura 2000 -alueeseen, lukuun ottamalla kapeaa pellon reunassa olevaa vyöhykettä.

Anttilan laidunalueen hoidon tavoitteena on avata näkymiä Tuusulanjärvelle. Hoito ylläpitää ja palauttaa avointa viljelymaisemaa sekä edistää alueen luonnon monimuotoisuutta. Yhtenä hoidon tavoitteena on myös torjua alueelta vieraslajinakin tunnettua lupiinia, sillä lampaat syövät sitä aikaisin keväällä.

Kyläkaupungin piristäjät Puustellinmetsän puistossa

Puustellinmetsänpuiston  lammasaitaus sijaitsee vuoden 2020 asuntomessualueella ja on osa laajaa Rykmentinpuistoa. Alueen kasvillisuuteen kuuluu koivu, kuuset ja männyt. Aluskasvillisuus on niukkaa. Laidunnus lisää maiseman avoimuutta ja vähentää vesakoitumista ja umpeenkasvua. Laiduneläinten lanta houkuttelee alueelle uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Laiduneläimet elävöittävät maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. 

Kaipaatko lisätietoja?

Lisätietoja saat lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen puutarhuri@tuusula.fi.