•   Riihikallion koulu

Riihikallion koulun tehtävä on auttaa ja innostaa oppilasta hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, jotka antavat hänelle vankan pohjan uuden oppimiselle muuttuvassa maailmassa. Koulussa tuetaan oppilaan kasvua ja rakennetaan yhdessäelämisen taitoja vastuun, ilon ja turvallisuuden ilmapiirissä yhteistyössä kotien ja lähiympäristön kanssa.

Koulu vastaa Tuusulan kunnan musiikkiluokkaopetuksesta. Kaikille koulun oppilaille annetaan monipuolista ja tehokasta musiikkikasvatusta. Erityisesti musiikkiin panostetaan 3.-9. musiikkiluokilla. Kolmannelle musiikkiluokalle oppilaat valitaan testillä, johon voivat osallistua kaikki Tuusulan kunnan oppilaat.