Luontoselvitykset

Kartalta löytyy kaavoituksen tilaamien luontoselvitysten aluerajaukset ja linkit niiden raportteihin.

Luontoselvitysraportit

2011

Tuusulan yleiskaavan luontoselvitys

Tuusulan kunnan METSO-Inventointi

2013

Paijalan hautausmaan alueen luontoselvitys

Tuusulan Anttilanrannan luontoselvitys

Kulomäen työpaikka-alueen laajennuksen luontoselvitys

Kellokosken keskustan luontoselvitys

Ruotsinkylä-Myllykylän ja FOCUS-alueen luontoselvitys

2014

Tuusulan Högbergin luontoselvitys

Kelatien työpaikka-alueen luontoselvitys

Lahelanpellon luontoselvitys

Vallun työpaikka-alueen luontoselvitys

Palojoenpuisto (viitasammako ja liito-orava)

Häriskiven alueen luontoselvitys

2015

Tuuskodon-Fjällbon luontoselvitys

Pellavamäen luontoselvitys

Prijuutin luontoselvitys

Rykmentinpuiston luontoselvitysten täydennys

Tuusulanjärven ja jokilaakson luontoselvitys

Anttilan tilakeskuksen luontoselvitys

Tuusulan Kiventaan alueen lepakkoselvitys

Jokelan Hevoskylän luontoselvitys

Joenrannan luontoselvitys

Jouhisaran luontoselvitys

2016

Focuksen alueen luontoselvitys

Jokelan alueiden luontoselvitys

2017

Tuusulan Sikokallion alueen luontoselvitys

Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset

Tuusulan Pähkinämäen alueen luontoselvitys

Tuuskodon luontoselvitys

Palojoenpuiston kasvistoselvitys

Mustoja kalastoraportti

2018

Luontoselvitykset Tuusulan Ruotsinkylässä (Kehä IV, Västerskog)

Tuusulan Itäväylä

Urheilupuisto

Tuusulanjärven eteläpäähän tulevien pitkospuiden alue

Tuusulanjärven länsirannan Natura-alue

Aattola

Luontoselvitykset Tuuskodon rannassa

Rivieera

Anttilan tilakeskus

Onnela

Taistelukoulu

Rantatie II–V ja Hiivoonlahti

Keravanjoen varsi

Rajalinna

Jusliininoja

Opintie ja Varikonkulma

Jokelan asemanseutu

Savikulma

2019

Martta Wendelinin päiväkodin luontoselvitys

Tuusulan kirkonkylän koulun alue

Männistönpuiston luontoselvitys

Kolsan luontoselvitys

Lahelan luontoselvitys

Yli-Jussilan luontoselvitys

Palkkitien luontoselvitys

2020

Focus

Hyrylän Mesta-Harjula

Saksa

Pertun Siwa

Kellokosken Rivieera

2021

Liito-oravaselvitys Tuusulan Pertun Siwan alueella

Luontoselvitykset Tuusulan Hyrylässä Saksan alueella

Luontoselvitykset Tuusulan Ruotsinkylässä Focus-liikekeskuksen alueella

Tuomalansuon luontoselvitys

Tuusulajärven Natura-alueen linnustoselvitys

Jokelan paloaseman luontoselvitykset

Kalliopohjankujan luontoselvitykset

Lahelan luontoselvitykset

Moukarinkujan luontoselvitykset

Tuusulan Pähkinämäen luontoselvitykset

Tuusulan Seppäinpuiston luontoselvitykset

Viitasammakkoselvitykset Tuusulanjärvellä

2022

Halkivahan alueen luontoselvitykset

Luontoselvitys Huhtariihessä

Viitasammakkoselvitys Anttilan tilakeskuksen rannalla

Viitasammakkoselvitys Jokilaakson ls-alueella

Ristikiven työpaikka-alueen luontoselvitykset

Rykmentinportin luontoselvitykset

Tuusulan Rantamon ja Seittelin pesimälinnustoselvitys

2023

Kolsan länsipuolen alueen luontoselvitykset

Kulomäentie-Jusslan alueen luontoselvitykset

Peurantien luontoselvitykset

Liito-oravaselvitys Tuusulan Puistokylän alueella

Halkivahan alueen kääpäselvitys

Halkivahan pohjoisosan luontoselvitykset

Kääpäselvitys Puistokylän ja Rykmentinpuiston alueilla