Lapsiystävällinen kunta -malli

Tuusulan kunta hyväksyttiin joulukuussa 2022 mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Mallin tavoitteena on auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa sekä edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli ottaa huomioon erityisesti yhdenvertaisuuden, lapsen edun, oikeuden elämään ja kehittymiseen sekä osallisuuden. 

Lapsiystävällinen kunta -malli etenee työvaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alkukartoitus, jonka äärellä Tuusulan kunnassa ollaan syksyllä 2023. Alkukartoituksen jälkeen laaditaan tavoitteet seuraaville vuosille. 

Tavoitteena jokaisen lapsen hyvä elämä

Haluamme Tuusulassa ottaa lasten ja nuorten oikeudet vahvasti huomioon. Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori kokee olevansa arvokas ja saavansa kaipaamaansa tukea sekä oman äänensä kuuluville.

Jokainen lapsi on tärkeä ja kuuluu joukkoon

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus elää turvassa, harrastaa ja tuntea, että heillä on kavereita ja turvallinen aikuinen lähellä. Lasten ja nuorten tulee voida elää hyvää elämää. Lähellä olevilla aikuisilla, tukiverkostoilla ja lasten ja nuorten palveluilla on merkittävä tehtävä mahdollistaa lasten ja nuorten oikeuksien ja tarpeiden toteutuminen.

Tuusula haluaa olla edellä mainitun mukainen lapsiystävällinen kunta. Mukaan pääsy UNICEfin malliin takaa Tuusulalle tarvittavat opit valitun tien vahvistamiseksi. Oppien avulla etsitään pysyviä malleja kunnan rakenteisiin, mutta myös lisäoppeja siihen, miten lasten ja nuorten oikeudet voitaisiin ottaa huomioon entistä paremmin.

Seuraa matkaamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa

Seuraa mallin etenemistä Tuusulassa seuraamalla muun muassa uutispalstaa ja Tuusulan kunnan sosiaalisen median kanavia.

Julkaisemme säännöllisesti aiheeseen liittyviä uutisia verkossa ja asukaslehdissä, kertoen niissä askeleistamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa. 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Uutisia lapsiystävällisen tien varrelta

14.9.2023

Tuusulan matka kohti entistä lapsiystävällisempää kuntaa on alkanut. Kuluvana syksynä laaditaan osana Lapsiystävällinen kunta -mallia alkukartoitus, joka antaa eväät tulevien vuosien tavoitteiden laadintaan. Erityisen tärkeä osa alkukartoitusta on lasten ja nuorten kuuleminen ja heidän näkemyksensä oikeuksiensa toteutumisesta Tuusulassa.  

14.9.2023
25.5.2023

Tuusulan koulujen oppilaskuntien hallitukset kokoontuivat keskustelemaan yhteisen pöydän äärelle ajankohtaisista lasten ja nuorten asioista. 9.5.2023 toteutunut tapaaminen oli myös ensimmäinen ja tärkeä askel Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -mallin alkukartoituksen tiellä. Tuusula haluaa tarjota lapsille ja nuorille hyvän elämän, jossa heidän äänensä tulee kuuluville. 

25.5.2023
16.12.2022

Tuusulan kunta on hyväksytty mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Hakemus malliin mukaan pääsystä jätettiin lokakuussa 2022 kunnanhallituksen päätöksellä. Tieto mukaan pääsystä on otettu Tuusulan kunnassa ilolla vastaan.

16.12.2022
27.10.2022

Tuusulan kunta on päättänyt hakea mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin 31.10.2022 päättyvän hakukierroksen aikana. Malli tuo tullessaan oppeja lasten osallisuuden toteuttamiseen. Päätös mukaan valittavista kunnista ratkeaa joulukuussa 2022. 

27.10.2022

Kysy lisää aiheesta

Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -ryhmän koordinaattorit:

Sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi 

Oppimisen asiantuntija Laura Aalto, 040 314 3485, laura.aalto@tuusula.fi