Lapsiystävällinen kunta -malli

Tuusulan kunta hyväksyttiin joulukuussa 2022 mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Mallin tavoitteena on auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa sekä edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli ottaa huomioon erityisesti yhdenvertaisuuden, lapsen edun, oikeuden elämään ja kehittymiseen sekä osallisuuden. 

Malli etenee työvaiheittain

Lapsiystävällinen kunta -malli etenee työvaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alkukartoitus, jonka keskeinen osa on lasten ja nuorten kuuleminen heille tärkeistä asioista. Alkukartoituksen äärellä Tuusulan kunnassa oltiin syksyllä 2023. Tutustu kuulemisten antiin marraskuussa 2023 julkaistussa tiedotteessamme

Alkukartoituksen jälkeen laaditaan tavoitteet seuraaville vuosille. Tämä työ on käynnistynyt alkuvuonna 2024. 

Tavoitteena jokaisen lapsen hyvä elämä

Haluamme Tuusulassa ottaa lasten ja nuorten oikeudet vahvasti huomioon. Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori kokee olevansa arvokas ja saavansa kaipaamaansa tukea sekä oman äänensä kuuluville.

Jokainen lapsi on tärkeä ja kuuluu joukkoon

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus elää turvassa, harrastaa ja tuntea, että heillä on kavereita ja turvallinen aikuinen lähellä. Lasten ja nuorten tulee voida elää hyvää elämää. Lähellä olevilla aikuisilla, tukiverkostoilla ja lasten ja nuorten palveluilla on merkittävä tehtävä mahdollistaa lasten ja nuorten oikeuksien ja tarpeiden toteutuminen.

Tuusula haluaa olla edellä mainitun mukainen lapsiystävällinen kunta. Mukaan pääsy UNICEfin malliin takaa Tuusulalle tarvittavat opit valitun tien vahvistamiseksi. Oppien avulla etsitään pysyviä malleja kunnan rakenteisiin, mutta myös lisäoppeja siihen, miten lasten ja nuorten oikeudet voitaisiin ottaa huomioon entistä paremmin.

Lisää aiheesta on myös Helsingin Sanomien kevään 2024 Lapsiperheiden Suomi -teemaliitteen artikkelissa

Seuraa matkaamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa

Seuraa mallin etenemistä Tuusulassa seuraamalla muun muassa uutispalstaa ja Tuusulan kunnan sosiaalisen median kanavia.

Julkaisemme säännöllisesti aiheeseen liittyviä uutisia verkossa ja asukaslehdissä, kertoen niissä askeleistamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa. 

Ajankohtaista juuri nyt

Lapsen oikeuksien viikon nostoja vuodelta 2023

Lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen Lapsella on oikeus osallisuuteen
Lapsella on oikeus lapsen edun ensisijaisuuteen  Lapsella on oikeus yhdenvertaisuuteen

Mitä mieltä Tuusulan nuorisovaltuuston nuoret ovat lapsen oikeuksien toteutumisesta?

Tuusulan nuorisovaltuuston edustajat pohtivat neljällä videollaan lapsen oikeuksia ja hyvän elämän aineksia. 

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.

Uutisia lapsiystävällisen tien varrelta

30.4.2024

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään tänä vuonna 6.–12.5. Viikon tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus ja kannustaa heitä kertomaan myös kavereilleen omista harrastuksistaan. Tuusulassa on mahdollisuus tutustua viikon aikana Tuusulan koulujen harrastus- ja kerhotoiminnan tarjontaan avointen ovien päivissä.

30.4.2024
19.4.2024

Tuusulan koulujen oppilaskuntien hallitusten yhteiskokousta vietettiin 12.4. pohtien lasten ja nuorten mahdollisuutta vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin. Erityisenä aiheena oli lasten ja nuorten itse valitsema tavoite saavutettavammista harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista laadinnassa olevaan Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan. Kokouspäivään osallistui reilut 40 lasta ja nuorta yhdessä koulujensa aikuisten kanssa, ja sen aikana käytiin monia antoisia keskusteluja.  

19.4.2024
2.4.2024

Tuusulalaiset lapset ja nuoret pääsivät valitsemaan heille tärkeän tavoitteen Tuusulan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmaan. Alkuvuonna toteutetussa äänestyksessä eniten ääniä sai tavoite saavutettavammista harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksista. 

2.4.2024
12.3.2024

Tuusulan kunta järjestää maksutonta kerhotoimintaa 2–5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole kunnallista tai yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa. Haku kerhoihin on avoinna. 

12.3.2024
13.2.2024

Talvinen Tuusula tarjoaa koko perheelle mukavaa tekemistä talvilomaviikolle. Tuusulassa lomaa vietetään viikolla 8. Vilkaise vinkkimme loman viettoon niin sisä- kuin ulkokohteissakin! 

13.2.2024

Kysy lisää aiheesta

Tuusulan kunnan Lapsiystävällinen kunta -ryhmän koordinaattorit:

Sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi 

Oppimisen asiantuntija Laura Aalto, 040 314 3485, laura.aalto@tuusula.fi