Lapsiystävällinen kunta -malli

Tuusulan kunta hyväksyttiin joulukuussa 2022 mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Mallin tavoitteena on auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa sekä edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia. Malli ottaa huomioon erityisesti yhdenvertaisuuden, lapsen edun, oikeuden elämään ja kehittymiseen sekä osallisuuden. 

Malli etenee työvaiheittain

Lapsiystävällinen kunta -malli etenee työvaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alkukartoitus, jonka keskeinen osa on lasten ja nuorten kuuleminen heille tärkeistä asioista. Alkukartoituksen äärellä Tuusulan kunnassa oltiin syksyllä 2023. Tutustu kuulemisten antiin marraskuussa 2023 julkaistussa tiedotteessamme

Alkukartoituksen jälkeen laaditaan tavoitteet seuraaville vuosille. Tämä työ on käynnistynyt alkuvuonna 2024. Tuusulan toimintasuunnitelma on menossa hyväksymiskierrokselleen alkusyksyllä. 

Tavoitteena jokaisen lapsen hyvä elämä

Haluamme Tuusulassa ottaa lasten ja nuorten oikeudet vahvasti huomioon. Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori kokee olevansa arvokas ja saavansa kaipaamaansa tukea sekä oman äänensä kuuluville.

Jokainen lapsi on tärkeä ja kuuluu joukkoon

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus elää turvassa, harrastaa ja tuntea, että heillä on kavereita ja turvallinen aikuinen lähellä. Lasten ja nuorten tulee voida elää hyvää elämää. Lähellä olevilla aikuisilla, tukiverkostoilla ja lasten ja nuorten palveluilla on merkittävä tehtävä mahdollistaa lasten ja nuorten oikeuksien ja tarpeiden toteutuminen.

Tuusula haluaa olla edellä mainitun mukainen lapsiystävällinen kunta. Mukaan pääsy UNICEfin malliin takaa Tuusulalle tarvittavat opit valitun tien vahvistamiseksi. Oppien avulla etsitään pysyviä malleja kunnan rakenteisiin, mutta myös lisäoppeja siihen, miten lasten ja nuorten oikeudet voitaisiin ottaa huomioon entistä paremmin.

Lisää aiheesta on myös Helsingin Sanomien kevään 2024 Lapsiperheiden Suomi -teemaliitteen artikkelissa

Seuraa matkaamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa

Seuraa mallin etenemistä Tuusulassa seuraamalla muun muassa uutispalstaa ja Tuusulan kunnan sosiaalisen median kanavia.

Julkaisemme säännöllisesti aiheeseen liittyviä uutisia verkossa ja asukaslehdissä, kertoen niissä askeleistamme kohti lapsiystävällisempää kuntaa. 

Ajankohtaista juuri nyt