Meidän koulu

Koulun toimintakulttuuri

Kolsan koulu on turvallinen, avoin ja kannustava oppimisympäristö.
Koulussa käytetään tarkoituksenmukaisia ja nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja – välineitä.
Tärkeäksi koetaan perustietojen ja -taitojen opiskelu yksilölliset oppimisedellytykset huomioiden. Toimiminen joustavasti erilaisissa ryhmissä, kasvatusvastuu yli luokkarajojen ja itsenäisen työskentelyn harjoitteleminen ovat olennainen osa koulun toiminta-ajatusta.


Kolsan koulu arvostaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tukee huoltajia heidän kasvatustyössään. 

Koulussamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Remes p. 0452475644