Kehittämissuunnitelma

Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma vuosille 2022–2025

Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman tavoitteet toteuttavat kuntastrategiaa. Kuntastrategia ja kehittämissuunnitelma ohjaavat sivistyksen toimialueen vuotuista tavoitteiden asettelua ja kehittämistä vuosien 2022–2025 ajan.

Tuusulan kunnassa sivistyksen kehittämissuunnitelmaa on tehty yhteistyössä henkilöstön, päättäjien, kuntalaisten sekä lasten ja nuorten kanssa.

Sivistyksen kehittämissuunnitelman keskeinen pyrkimys on mahdollistaa Tuusulan strateginen tavoite kasvatuksen ja koulutuksen kärkikuntana olemisesta. Kehittämisvisiomme on edistää kasvatuksellista, koulutuksellista ja kulttuurista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oppimista. Pyrimme tähän painottamalla

  • toiminnan laatua ja arviointia,
  • johtamista,
  • henkilöstön osaamisen kehittämistä,
  • kestävän tulevaisuuden edellyttämiä toimia,
  • hyvinvointiin ja oppimiseen panostamista,
  • osallisuuden kehittämisellä ja kumppanuuksien hyödyntämisellä sekä
  • kehittämällä digitaalisia palveluita.

Kunkin osa-alueen yhteydessä esitetään palvelualuekohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja talousvaikutukset.

Lähivuosina palveluverkon kehittyminen ja hyvinvointialueelle siirtyminen edellyttävät monen toimijan työn yhteensovittamista laadukkaiden ja sujuvien sivistyspalveluiden toteuttamiseksi. Sivistyksen kehittämissuunnitelmassa keskeinen painopiste onkin tiimityöskentelyssä, moniammatillisuudessa ja osallisuuden vahvistamisessa. Toinen läpileikkaava painopiste on kestävän tulevaisuuden rakentaminen, joka sivistyspalveluissa kattaa laaja-alaisesti toimintaa hyvinvoinnin, kasvun, oppimisen, ympäristön ja talouden kestävyyden edistämiseksi.

Tutustu: 
Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma 2022–2025