A

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Yleistä ilmoittautumisesta

Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Seuraavana lukuvuonna (=toimintakautena) alkavaan maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautumisaika on vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Ilmoittautumisajan alkamisesta tiedotetaan varhaiskasvatuksen asiakasperheitä pääosin Daisy Net -ohjelman ja yksiköissä nähtävillä olevien ovijulisteiden kautta. Ennen hakuajan alkamista ja sen aikana lisätietoja on saatavilla muun muassa Tuusulan kunnan verkkosivuilta kohdista Varhaiskasvatus ja koulutus/ Esiopetus ja Ilmoittautuminen esiopetukseen.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa), haetaan sitä esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja siitä peritään osapäivähoidon maksu.

Lukuvuosi 2017-2018

Vuonna 2011 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta toimintakaudella 2017–2018 ajalla 10.8.2017–1.6.2018.

Keskitetty ilmoittautuminen toteutui 18.1.–6.2.2017 välisenä aikana varhaiskasvatuksen sähköisen asiointisivun kautta kohdasta Esiopetukseen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen voi tehdä myös keskitetyn ilmoittautumisajan jälkeen edellä mainitun linkin kautta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, otathan yhteyttä varhaiskasvatuksen ohjaajaan p. 040 314 3330.


Esiopetuspaikat

Esiopetuspaikkoja (kunnalliset päiväkodit, koulujen esiopetusryhmät ja yksityiset päiväkodit) haetaan sähköisesti. Löydät esiopetuksen järjestämispaikat alta avautuvista Pdf-tiedostoista.

Toimintakauden 2017–2018 esiopetuksen järjestämispaikat (Pdf-tiedosto)

Kunnallisten yksiköiden esiopetusryhmien muodostumiseen vaikuttaa ilmoittautumisten tilanne.

Yksityisten päiväkotien osalta kunta on sitoutunut korvaamaan esiopetuksen kustannukset niissä päiväkodeissa, joissa esiopetukseen ilmoittautuu vähintään 5 lasta. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä esiopetus perustuu vapaaseen hakeutumiseen (kunta ei osoita esiopetuspaikkaa), joten esim. kuljetusetuutta ei voi saada. Mikäli yksityiseen päiväkotiin ei muodostu esiopetusryhmää tai lapsenne ei mahdu esiopetukseen hakemuksessa ilmoittamaanne yksityiseen päiväkotiin, sijoitetaan lapsi tarvittaessa kunnalliseen esiopetusryhmään. Edellä mainitussa tapauksessa perheeseen ollaan yhteydessä ennen paikan osoittamista. 

Päätös esiopetuspaikasta

Päätökset kunnallisista esiopetuspaikoista tiedotetaan vuosittain huoltajille sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. Kesken toimintakauden haetuista esiopetuspaikoista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin hakeneiden lasten osalta kunta ei lähetä erillistä vahvistusta esiopetuspaikasta, vaan huoltajille toimitetaan lasta koskeva esiopetuksen korvauspäätös. Yksityisten päiväkotien esiopetuspaikoista voi tiedustella suoraan asianomaisen yksikön esimieheltä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen  

Sivu päivitetty: 14.6.2017