Ilmoittautuminen esiopetukseen

Yleistä ilmoittautumisesta

Keskitettyyn esiopetukseen ilmoittautumisaika on vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Ilmoittautumisajan alkamisesta tiedotetaan nykyisiä varhaiskasvatuksen asiakasperheitä Daisy Net -ohjelman ja yksiköissä nähtävillä olevien ovijulisteiden kautta. Lisäksi julkaistaan ilmoittautumisen alkamispäivänä kuulutus Keski-Uusimaa - ja Keski-Uusimaan Viikkouutiset -lehdissä. 

Ennen hakuajan alkamista ja sen aikana lisätietoja on saatavilla muun muassa Tuusulan kunnan verkkosivuilta kohdista Varhaiskasvatus ja koulutus/ Esiopetus ja Ilmoittautuminen esiopetukseen.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa), haetaan sitä esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja siitä peritään maksu.

Lukuvuosi 2019-2020

Vuonna 2013 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta toimintakaudella 2019-2020 ajalla 8.8.2019-29.5.2020.

Keskitetty ilmoittautuminen toteutuu 17.1.-31.1.2019 välisenä aikana, esiopetuspaikan hakeminen on mahdollista myös keskitetyn ilmoittautumisajan jälkeen.

Siirry >> varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, kohtaan Esiopetukseen ilmoittautuminen.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, otathan yhteyttä varhaiskasvatuksen asiantuntijaan p. 040 314 3330.


Esiopetuspaikat

Esiopetuspaikkoja (kunnalliset päiväkodit, koulujen esiopetusryhmät ja yksityiset päiväkodit) haetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Löydät esiopetuksen järjestämispaikkavaihtoehdot alta avautuvista Pdf-tiedostoista.

Toimintakauden 2019-2020 esiopetuspaikkavaihtoehdot* (Pdf-tiedosto)
*Yksikkökohtaisten kunnallisten ryhmien muodostumiseen vaikuttaa ilmoittautumisten tilanne.

Yksityisten päiväkotien osalta kunta on sitoutunut korvaamaan esiopetuksen kustannukset niissä päiväkodeissa, joissa esiopetukseen ilmoittautuu vähintään 5 lasta. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä esiopetus perustuu vapaaseen hakeutumiseen (kunta ei osoita esiopetuspaikkaa), joten esim. kuljetusetuutta ei voi saada. Mikäli yksityiseen päiväkotiin ei muodostu esiopetusryhmää tai lapsenne ei mahdu esiopetukseen hakemuksessa ilmoittamaanne yksityiseen päiväkotiin, sijoitetaan lapsi tarvittaessa kunnalliseen esiopetusryhmään. Edellä mainitussa tapauksessa perheeseen ollaan yhteydessä ennen paikan osoittamista. 

Päätös esiopetuspaikasta

Päätökset kunnallisista esiopetuspaikoista tiedotetaan vuosittain huoltajille sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. Lukuvuotta 2019-2020 koskevat päätökset tiedotetaan viikolla 11. 

Kesken toimintakauden haetuista kunnallisista esiopetuspaikoista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin hakeneiden lasten osalta kunta ei lähetä erillistä vahvistusta esiopetuspaikasta, vaan huoltajille toimitetaan lasta koskeva esiopetuksen korvauspäätös. Yksityisten päiväkotien esiopetuspaikoista voi tiedustella suoraan asianomaisen yksikön esimieheltä.

 

Sivu päivitetty: 13.3.2019