Ilmoittautuminen esiopetukseen


Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen on tammi-helmikuun vaihteessa. Ilmoittautumisajan alkamisesta tiedotetaan kunnan www-sivulla, paikallislehdissä ja varhaiskasvatuksen asiakasperheille DaisyNetissä. Esiopetukseen ilmoittautuminen on mahdollista myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Ilmoittautuminen tehdään varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa eDaisy. Ilmoittautuminen on ajalla 13.1. - 2.2.2020.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen asiantuntijaan p. 040 314 3330.

Lukuvuosi 2020-2021

Vuonna 2014 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta toimintakaudella 2020-2021 ajalla 12.8.2020-4.6.2021.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Yksityisten päiväkotien osalta kunta korvaa esiopetuksen kustannukset niissä päiväkodeissa, joissa esiopetukseen ilmoittautuu vähintään 5 lasta. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä esiopetus perustuu vapaaseen hakeutumiseen (kunta ei osoita esiopetuspaikkaa), joten esim. kuljetusetuutta ei voi saada.

Mikäli yksityiseen päiväkotiin ei muodostu esiopetusryhmää tai lapsi ei mahdu esiopetukseen hakemuksessa toivottuun yksityiseen päiväkotiin, varataan hänelle paikka kunnallisesta esiopetusryhmästä. Edellä mainitussa tapauksessa perheeseen ollaan yhteydessä ennen paikan osoittamista.

Toimintakauden 2020-2021 esiopetuspaikkavaihtoehdot
Yksikkökohtaisten kunnallisten ryhmien muodostumiseen vaikuttaa ilmoittautumisten tilanne.

Päätös esiopetuspaikasta

Huoltajat saavat päätökset kunnallisista esiopetuspaikoista eDaisyssä maaliskuun loppuun mennessä. Kesken toimintavuoden tulleista ilmoittautumisista tehdään päätökset mahdollisimman pian.

Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin ilmoittautuneiden lasten huoltajille kunta ei lähetä vahvistusta esiopetuspaikasta, vaan he saavat lasta koskevan esiopetuksen korvauspäätöksen eDaisyssä. Yksityisten päiväkotien esiopetuspaikoista voi tiedustella yksikön esimieheltä.

 

Sivu päivitetty: 10.1.2020