Ilmoittautuminen esiopetukseen

Yleistä ilmoittautumisesta

Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta.

Seuraavana lukuvuonna (=toimintakautena) alkavaan maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautumisaika on vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Ilmoittautumisajan alkamisesta tiedotetaan nykyisiä varhaiskasvatuksen asiakasperheitä Daisy Net -ohjelman ja yksiköissä nähtävillä olevien ovijulisteiden kautta. Lisäksi julkaistaan ilmoittautumisen alkamispäivänä kuulutus Keski-Uusimaa - ja Keski-Uusimaan Viikkouutiset -lehdissä. 

Ennen hakuajan alkamista ja sen aikana lisätietoja on saatavilla muun muassa Tuusulan kunnan verkkosivuilta kohdista Varhaiskasvatus ja koulutus/ Esiopetus ja Ilmoittautuminen esiopetukseen.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa), haetaan sitä esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja siitä peritään osapäivähoidon maksu.

Lukuvuosi 2018-2019

Vuonna 2012 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta toimintakaudella 2018-2019 ajalla 9.8.2018-31.5.2019.

Keskitetty ilmoittautuminen toteutui 17.1.-5.2.2018 välisenä aikana, esiopetuspaikan hakeminen on mahdollista myös keskitetyn ilmoittautumisajan jälkeen.

Siirry >> varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, kohtaan Esiopetukseen ilmoittautuminen.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen ilmoittautumiseen, otathan yhteyttä varhaiskasvatuksen ohjaajaan p. 040 314 3330.


Esiopetuspaikat

Esiopetuspaikkoja (kunnalliset päiväkodit, koulujen esiopetusryhmät ja yksityiset päiväkodit) haetaan sähköisesti. Löydät esiopetuksen järjestämispaikkavaihtoehdot alta avautuvista Pdf-tiedostoista.

Toimintakauden 2018-2019 esiopetuspaikkavaihtoehdot* (Pdf-tiedosto)
*Yksikkökohtaisten kunnallisten ryhmien muodostumiseen vaikuttaa ilmoittautumisten tilanne.

Yksityisten päiväkotien osalta kunta on sitoutunut korvaamaan esiopetuksen kustannukset niissä päiväkodeissa, joissa esiopetukseen ilmoittautuu vähintään 5 lasta. Yksityisessä päiväkodissa järjestettävä esiopetus perustuu vapaaseen hakeutumiseen (kunta ei osoita esiopetuspaikkaa), joten esim. kuljetusetuutta ei voi saada. Mikäli yksityiseen päiväkotiin ei muodostu esiopetusryhmää tai lapsenne ei mahdu esiopetukseen hakemuksessa ilmoittamaanne yksityiseen päiväkotiin, sijoitetaan lapsi tarvittaessa kunnalliseen esiopetusryhmään. Edellä mainitussa tapauksessa perheeseen ollaan yhteydessä ennen paikan osoittamista. 

Päätös esiopetuspaikasta

Päätökset kunnallisista esiopetuspaikoista tiedotetaan vuosittain huoltajille sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä. Lukuvuotta 2018-2019 koskevat päätökset tiedotettiin viikolla 11. 

Kesken toimintakauden haetuista kunnallisista esiopetuspaikoista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Yksityisten päiväkotien esiopetusryhmiin hakeneiden lasten osalta kunta ei lähetä erillistä vahvistusta esiopetuspaikasta, vaan huoltajille toimitetaan lasta koskeva esiopetuksen korvauspäätös. Yksityisten päiväkotien esiopetuspaikoista voi tiedustella suoraan asianomaisen yksikön esimieheltä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen  

Sivu päivitetty: 19.6.2018