Tulevaisuuden FOCUS alue: Tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien tarpeisiin. Focus tarjoaa tilaa vaativien toimintojen sijoittumiseksi alueelle: logistiikkaa, tuotantotilaa ja toimitilaa sekä tilaa vaativaa erikoiskauppaa, näyttelytilaa ja erikoisliikkeitä. Focus täydentää Vantaan Aviapolis-aluetta ja alue on kiinteä osa rakentuvaa lentokenttäkaupunkia. Alueella toimivat nykyisellään mm. Peab, Rudus ja YIT.

Yhteystiedot

Lisätietoja - More Information

Projektipäällikkö
Petteri Puputti
+358 40 314 3515
  
etunimi.sukunimi@tuusula.fi
firstname.lastname@tuusula.fi
 
Tuusulan kunta 
Tuusula Municipality
PL 60 (Moukarinkuja 4C)
04301 Tuusula
Finland
+358 9 87181
www.tuusula.fi

Focuksesta  tulee kansainväliset mitat täyttävä yrityspuisto, joka sijaitsee Helsinki-Vantaan-lentokentän pohjoispuolella ja tulevan Kehä IV:n varrella. Kehä IV tunnetaan myös nimellä mt 152 ja se on yksi suunnitteilla olevista Keski-Uudenmaan logistiikan poikittaisyhteyksistä. Yli 10 neliökilometrin laajuinen Focus-kokonaisuus tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan, kuten erilaisten tuotannollisten ja kaupallisten liiketoimintakonseptien toteuttamiseen. Alueen odotetaan synnyttävän tuhansia työpaikkoja. 

Kehä IV:n asemakaavoitus käynnistynyt 

Kaava-alue sijoittuu Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle, Tuusulanväylän(kt 45) ja Myllykyläntien (mt 11363) väliin. Asemakaavan tarkoituksena on suunnitella alueen kautta uusi tieyhteys - Kehä IV, ja muodostaa kehätien varteen vetovoimainen logistiikka- ja työpaikka-alue. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.1.–28.2.2019 välisenä aikana.

Kaavaluonnosten ja muun selvitysaineiston laatiminen on vireillä.


Mt 152 ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Työ liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kaavoitukseen.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaa ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.   

Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus oli nähtävillä huhti-kesäkuussa 2020. Yhteysviranomainen on antanut siitä perustellun päätelmän elokuussa 2020. Työ jatkuu aluevaraussuunnitelman laadinnalla.

Lisää aineistoa löydät yhteysviranomaisen sivuilta:

https://www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA

Hankkeesta vastaavana toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualue:

https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla