Osallistuva budjetointi

52016981_1012661682191257_3021617073076830208_n

(Participatory Budgeting In English below)

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan uudessa strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Osallistuva budjetointi tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla osoitteessa osallistu.tuusula.fi.

Osallistuva budjetointi 2021

Tuusulan osallistuvaan budjetointiin on varattu 100 000 euroa vuodelle 2021. Osa määrärahasta suunnataan koko Tuusulaa koskeviin ideoihin ja loput kunnan eri asuinalueille toteutettaviin ideoihin suhteessa asukasluvun mukaisesti. Ideoiden on tarkoitus tuottaa iloa kaiken ikäisille kuntalaisille. 

Ehdotuksia asukkaiden hyvinvoinnin ja asuinalueiden viihtyvyyden lisäämiseksi kerättiin syys-lokakuun aikana 2020. Ideahakuaikana kerätyt ideat ovat kaikkien nähtävillä ja kommentoitavana sähköisellä osallistumisalustalla. Ideahaun jälkeen ideoita jatkojalostettiin yhdessä kunnan asiantuntijoiden, yhteisöjen ja asukkaiden kesken jatkojalostuspajoissa. Tammikuussa 2021 asukkaat äänestivät  jatkojalostetuista ideoista ne, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Äänestyksen perusteella eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan yhdessä − kaikki halukkaat asukkaat ja yhteisöt kutsutaan mukaan. Toteutettavia ehdotuksia tuli yhteensä 29 kappaletta, lue lisää.

Näin Tuusulan osallistuva budjetointi on kehittynyt


Vuonna 2020 asukkaiden päätettäväksi annettiin 100 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Idoita asukkailta saatiin ennätysmäärä, 684 ideaa oman asuin- ja elinympäristön parantamiseksi. Äänestykseen päätyi yhteiskehittämisen jälkeen 179 erilaista ehdotusta, joista asukkaat äänestivät toteutettavaksi 37 projektia. Äänestysprosentti kolminkertaistui edellisestä vuodesta, yksittäiiä ääniä eri ehdotuksille annettiin yhteensä 19 556 kappaletta. Myös vuonna 2019 osallistuvassa budjetoinnissa oli käytettävissä 100 000 euroa. Ideahaun aikana saatiin asukkailta 269 erilaista viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävää ideaa. Jatkokehittämisvaiheessa niistä jalostettiin 95 erilaista ehdotusta äänestykseen. Toteutettavaksi tuli 33 eri ehdotusta. Vuonna 2018 Tuusulassa kokeiltiin kehittämisverkostojen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä.Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin ensimmäisiä kertoja Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.


Participatory Budgeting

Participatory budgeting is one way for you to participate in the development of your own living environment or the entire municipality and decide to which 100 000 euros will be allocated in 2021.

Participatory Budgeting