Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tuusulan kunta tulee vuonna 2018 ottamaan käyttöön osallistuvan budjetoinnin osana kunnan budjetointiprosessia. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan uudessa strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.

Vuonna 2018 Tuusulassa kokeillaan osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä. Alusta tukee osallistuvaa budjetointia mahdollistamalla ideoiden keräämisen, kannattamisen ja jatkokehittämisen sekä äänestäminen sähköisellä alustalla. Voit käydä sivustolla kertomassa ideasi kehittämisverkostojen toiminnaksi kesälle ja syksylle 2018.

Decidim-ohjelma on kehitetty Barcelonassa ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Voit tutustua ohjelman käyttöön myös Helsingin nuortenbudjetti.fi - sivustolla.