Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa myös sinä voit vaikuttaa ja ehdottaa parempaa elämää Tuusulassa edistäviä ideoita.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Osallistuva budjetointi tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla osoitteessa osallistu.tuusula.fi.

Osallistuva budjetoinnin määrärahat vuosille 2021 ja 2022

Tuusulan osallistuvaan budjetointiin on varattu 100 000 euroa sekä vuodelle 2021 että vuodelle 2022. Osa vuosittaisesta määrärahasta on suunnattu koko Tuusulaa koskeviin ideoihin ja loput kunnan eri asuinalueille toteutettaviin ideoihin suhteessa asukasluvun mukaisesti.

Ideoiden on tarkoitus lisätä tuusulalaisten hyvinvointia, parantaa elinympäristöä ja tuottaa iloa kaiken ikäisille kuntalaisille eli elää parempaa elämää eri tavoin toteutettuna. 

Vuoden 2021 menestyneet ideat ovat nyt toteutusvaiheessa ja vuoden 2022 ideoiden jatkokehittäminen yhdessä asukkaiden kanssa käynnistyi jatkojalostuspajoissa 10.11.2021. 

Näin Tuusulan osallistuva budjetointi on kehittynyt

Vuonna 2020 asukkaiden päätettäväksi annettiin 100 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Idoita asukkailta saatiin ennätysmäärä, 684 ideaa oman asuin- ja elinympäristön parantamiseksi. Äänestykseen päätyi yhteiskehittämisen jälkeen 179 erilaista ehdotusta, joista asukkaat äänestivät toteutettavaksi 37 projektia. Äänestysprosentti kolminkertaistui edellisestä vuodesta, yksittäiiä ääniä eri ehdotuksille annettiin yhteensä 19 556 kappaletta. Myös vuonna 2019 osallistuvassa budjetoinnissa oli käytettävissä 100 000 euroa. Ideahaun aikana saatiin asukkailta 269 erilaista viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävää ideaa. Jatkokehittämisvaiheessa niistä jalostettiin 95 erilaista ehdotusta äänestykseen. Toteutettavaksi tuli 33 eri ehdotusta. Vuonna 2018 Tuusulassa kokeiltiin kehittämisverkostojen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä.Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin ensimmäisiä kertoja Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.