Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tuusulan kunta on pilotoinut vuonna 2018 osallistuvan budjetoinnin osana kunnan budjetointiprosessia. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan uudessa strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Vuoden 2019 osallistuva budjetointi

Vuoden 2019 osallistuvaan budjetointiin on käytössä n. 100 000 €.

Tule mukaan ideoimaan, jalostamaan, äänestämään ja toteuttamaan sinun ja muiden asukkaiden ehdotuksia.

Osallistuva budjetoinnin aikataulu:

  • Ideahaku 13.11.2018–15.1.2019
  • Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus 1.2.–14.3.2019
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 15.3.–15.4.2019
  • Tulosten julkaisu 18.4.2019

Osallistuvaan budjetointiin voi osallistua kunnan osallistumisalustalla, kirjastoissa ja Tuusinfossa sekä yhteisissä työpajoissa.

Osallistumisalustan löydät täältä: https://osallistu.tuusula.fi

Aikaisemmat kokemukset

Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.

Vuonna 2018 Tuusulassa kokeiltiin kehittämisverkostojen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä. Decidim-ohjelma on kehitetty Barcelonassa ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Voit tutustua ohjelman käyttöön myös Helsingin nuortenbudjetti.fi - sivustolla.