Osallistuva budjetointi

52016981_1012661682191257_3021617073076830208_n

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista kunnan uudessa strategiassa. Osallistuva budjetointi edistää Tuusulan strategian mukaisesti osallisuuden edistämistä kunnassa.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Taustalla on ajatus osallistuvasta demokratiasta, jossa tavalliset ihmiset päättävät, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Samalla se antaa ihmisille valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää, kuinka rahaa käytetään.

Vuoden 2019 osallistuva budjetointi

Vuonna 2019 osallistuvaan budjetointiin on käytössä n. 100 000 €. Ideahaun aikana saatiin asukkailta 269 erilaista viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistävää ideaa. Jatkokehittämisvaiheessa niistä jalostettiin 95 erilaista ehdotusta äänestykseen. Toteutettavaksi tuli 33 eri ehdotusta. Pääset tarkastelmaan niitä ja niiden toteutuksen etenemistä sähköisellä osallistumislaustalla https://osallistu.tuusula.fi.

Osallistuva budjetointi 2019:
  • Ideahaku 13.11.2018–15.1.2019
  • Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus 1.2.–14.3.2019
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 15.3.–15.4.2019
  • Tulosten julkaisu 18.4.2019
  • Voittaneiden ehdotusten toteutus käynnistyy 1.5.2019

Aikaisemmat kokemukset

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin ensimmäisiä kertoja Tuusulassa vuonna 2017 kehittämisverkostojen osalta noin 40 000 euron määrärahalla.

Vuonna 2018 Tuusulassa kokeiltiin kehittämisverkostojen toiminnassa osallistuvan budjetoinnin Decidim-alustan käyttöä. Decidim-ohjelma on kehitetty Barcelonassa ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Voit tutustua ohjelman käyttöön myös Helsingin nuortenbudjetti.fi - sivustolla.