669
 

Me rakennamme yhdessä uutta Tuusulaa!

Osallisuussivustolla voit tutustua asukkaiden eri osallistumistapoihin, hakea rahoitusta ideallesi, kertoa mielipiteesi, osallistua alueellisten kehittämisverkostojen toimintaan ja perehtyä Tuusulan yhteisötilojen tarjotaan. 

Osallisuus Tuusulassa

Tuusulassa osallisuus kytkeytyy vahvasti kunnan strategiaan ja on kiinteä osa toimintatapaamme. Tahtotilamme on uudenlaisten osallistamisen mallien kehittäminen ja niiden käyttö kaikessa kunnan toiminnassa. 
  • Osallistuva budjetointi on vuosittain toistuva asukkaiden tapa päättää mihin osa verorahoista käytetään.
  • Kehittämisverkostot ovat asukkaiden alueellisia verkostoja toiminnan organisoimiselle ja ideoiden toteuttamiselle. 
  • Hybridirahoitus on joukkorahoitukseen perustuva keino toteuttaa omia ideoita ja saada sille myös kunnan rahoitusta.
  • Puistokummi on vapaaehtoistoimintaa yhteisten viheralueiden parhaaksi.
  • Tuusulan lähettiläs pääsee viestimään ja tutustumaan syvemmin kunnan toimintaan  
 
 
osallisuusympyrä