Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Missä tontteja on tarjolla?

V: Kunta ylläpitää ajantasaista yritystonttiaineistoa Tuusulan karttapalvelussa. Löydät yritystontit vasemmalla olevasta valikosta: Näytä kartalla -> Tontit -> Myytävät yritystontit. Tällä hetkellä pääosa Tuusulan kunnan omistamista yritystonteista sijaitsee Jokelassa ja Kellokoskella. Etelästä löytyy kaksi rakentamatonta tonttia uuden paloaseman kupeesta, Kulloontien ja Tuusulan itäväylän risteyksestä.


K: Minkä hintaisia kunnan myymät yritystontit ovat?

V: Kunnan omistamien yritystonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Viimeksi yritystonttien hinnoittelua tarkistettiin 16.3.2015. Hinnoittelu on alue-, ja joissain tapauksissa tonttikohtaista.

Uusia alueita ja kohteita hinnoitellaan sitä mukaa kun alueiden toteutuminen alkaa konkretisoitumaan.

Nykyinen hinnoittelu:

  • Jokela ja Kellokoski: 25€/k-m2 


K: Maaperätutkimukset?

V: Maaperätutkimukset kuuluvat aina rakentajan vastuualueisiin. Kunnalla ei ole tonttikohtaista kairaustietoa. Jos ostaja haluaa tehdä kairauksia ennen ostopäätöstä, anotaan siihen lupaa Tuusulan kunnan maankäytöstä.

 

K: Onko tontilla jo vesi- ja viemärijohto?

V: Vesi- ja viemärijohdot kulkevat pääsääntöisesti viereisillä katualueilla. Varsinaiset tonttiliittymät pitää ostaa erikseen.

 

K: Kuinka kauan tontti voi seistä rakentamattomana?

V: Ostajalla on 3 vuotta aikaa saattaa tontti siihen pisteeseen, että rakennuslupaviranomainen voi suorittaa kohteessa hyväksytyn loppukatselmuksen. Rakennettuna pitää olla vähintään 50% rakennusoikeuden enimmäismäärästä. Rakentamisvelvoitteen laiminlyönti johtaa ikävimmillään sakkoihin.

 

K: Voinko myydä rakentamattoman tonttini eteenpäin?

V: Kyllä, mutta kunta velvoittaa kauppakirjassa, että rakentamattoman tontin edelleenluovutusta ei saa tehdä ilman kunnan kirjallista lupaa. Tonttia luovuttaessa myyntihinnan pitää olla sama kuin se millä tontti on kunnalta aikanaan ostettu. Rakentamattoman tontin edelleenluovutuksesta peritään lisäksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 2000 €euron kulukorvaus edelleenluovutusluvan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

K: Voinko ostaa naapuritontin ja yhdistää sen omaani tai ostaa vain osan asemakaavan mukaisesta tontista?

V: Jos tontti/tontit sijaitsevat ohjeellisen tonttijaon alueella, niin periaatteessa kyllä. Lähtökohtaisesti tällaiselle ei ole esteitä, mutta jos hankkeen jäljiltä kortteliin syntyisi epäkäytännöllisiä tontteja, joita kukaan ei ostaisi tai kaavan ajatus korttelin käytöstä kärsii, voi muutosajatus saada kielteisen vastauksen

 

K: Voinko vuokrata yritystontin?

V: Kyllä. Tuusulassa on muutama yritystontti vuokralla tälläkin hetkellä. Yritystontin vuosittainen perusvuokra on 8% tontin myyntihinnasta. Vuokralaisella on tavallisesti mahdollisuus myös lunastaa yritystontti omakseen kunhan vuokrasopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät. Rakentamisvelvoite koskee myös vuokralaista. Maksettu vuokra ei käy ns. etukäteen maksettuna käsirahana.

 

K: Mitä muita kustannuksia tulisi ottaa huomioon kun ostaa yritystontin?

V: Ainakin seuraavat:

Rakennusvaiheessa tulee lisäksi erilaisia liittymä- ja lupakustannuksia. 

 

K: Minulla on kysymys rakentamisesta ja asia ei ilmene kaavamääräyksistä eikä rakennusjärjestyksestä

V: Tuusulan kunnan rakennusvalvonta vastaa ja opastaa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit kysyä heiltä rakentamiseen liittyviä kysymyksä jo ennen kuin omistat tontin. Rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät täältä.


Tulevat alueetFocus. Sula*. Tuomala II. Kelatien työpaikka-alueen laajennus*.

 *Lisätiedot hankkeesta avautuvat violettia aluetta klikkaamalla. Hankeen alue merkitty pinkillä palluralla.