A

Yritystontit

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

K: Minkä hintaisia kunnan myymät yritystontit ovat?

V: Kunnan omistamien yritystonttien hinnoittelusta päättää kunnanvaltuusto. Viimeksi yritystonttien hinnoittelua tarkistettiin 16.3.2015. Hinnoittelu on alue-, ja mahdollisesti jopa tonttikohtaista.

Uusia alueita hinnoitellaan sitä mukaa kun alueiden toteutuminen alkaa konkretisoitumaan.

Nykyisten yritystonttialueiden hinnoittelu:

  • Jokelassa ja Kellokoskella: 25€/k-m2
  • Jusslan alue: 80€/k-m2 + harkinnanvarainen 15%:n korotus

 

K: Maaperätutkimukset?

V: Maaperätutkimukset kuuluvat aina rakentajan vastuualueisiin.

 

K: Onko tontilla jo vesi- ja viemärijohto?

V: Vesi- ja viemärijohdot kulkevat pääsääntöisesti viereisillä katualueilla. Varsinaiset tonttiliittymät pitää ostaa erikseen.

 

K: Kuinka kauan tontti voi seistä rakentamattomana?

V: Ostajalla on 3 vuotta aikaa saattaa tontti siihen pisteeseen, että rakennuslupaviranomainen voi suorittaa kohteessa hyväksytyn loppukatselmuksen. Rakennettuna pitää olla vähintään 50% rakennusoikeuden enimmäismäärästä. Rakentamisvelvoitteen laiminlyönti johtaa ikävimmillään sakkoihin.

 

K: Voinko myydä rakentamattoman tonttini eteenpäin?

V: Kyllä, mutta kunta velvoittaa kauppakirjassa, että rakentamattoman tontin edelleenluovutusta ei saa tehdä ilman kunnan kirjallista lupaa. Tonttia luovuttaessa myyntihinnan pitää olla sama kuin se millä tontti on kunnalta aikanaan ostettu. Rakentamattoman tontin edelleenluovutuksesta peritään lisäksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 2000 € kulukorvaus edelleenluovutusluvan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

K: Voinko ostaa naapuritontin ja yhdistää sen omaani tai ostaa vain osan asemakaavan mukaisesta tontista?

V: Jos tontti/tontit sijaitsevat ohjeellisen tonttijaon alueella niin periaatteessa kyllä. Lähtökohtaisesti tällaiselle ei ole esteitä, mutta jos hankkeen jäljiltä kortteliin syntyisi epäkäytännöllisiä tontteja joita kukaan ei ostaisi tai kaavan ajatus korttelin käytöstä kärsii, voi muutosajatus saada kielteisen vastauksen

 

K: Voinko vuokrata yritystontin?

V: Kyllä. Tuusulassa on muutama yritystontti vuokralla tälläkin hetkellä. Yritystontin vuosittainen perusvuokra on 8% tontin myyntihinnasta. Vuokralaisella on tavallisesti mahdollisuus myös lunastaa yritystontti omakseen kunhan vuokrasopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät. Rakentamisvelvoite koskee myös vuokralaista. Maksettu vuokra ei käy ns. etukäteen maksettuna käsirahana.

 

K: Mitä muita kustannuksia tulisi ottaa huomioon kun ostaa yritystontin?

V: Ainakin seuraavat:

Rakennusvaiheessa tulee lisäksi erilaisia liittymä- ja lupakustannuksia yms. 


Tulevat alueet


Focus. Sula. Tuomala II. Kelatien työpaikka-alueen laajennus.