Sotilasperinteet

Varuskunta 1944Tuusulassa on vahvat sotilasperinteet. Monet muistavat Hyrylän juuri varuskunnan vuoksi. Varuskunnan lisäksi Tuusulassa ovat toimineet muun muassa Taistelukoulu ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen koulutuskeskukset Suojeluskuntain Päällystökoulu ja Lotta Svärd -järjestön kurssi- ja lomakeskus Syväranta.

Ruotsin vallan aika

Ruotsin vallan aikana Tuusula oli muiden kuntien tapaan jaettu ruotuihin, jotka varustivat ja ylläpitivät sotilaan kruunun tarpeisiin. Monet Tuusulan taloista olivat ratsutiloja eli rustholleja. Tilat varustivat armeijalle ratsumiehen ja hevosen ja saivat vastineeksi verohelpotuksia. Klaavolan talo oli aikanaan rustholli.

Alueellista sotilaskoulutusta ruotuväkiarmeijalle antoivat paikkakunnalle sijoitetut upseerit, jotka asuivat valtion virkataloissa eli puustelleissa. Yksi tällainen sotilasvirkatalo oli Saksan puustelli Hyökkälän kylässä. Nykyisin Saksan puustelli on Ilmatorjuntamuseon niin sanottu Kapteenin puustelli.

Venäläinen varuskunta perustettiin 1850-luvulla

Ennen Krimin sotaa (1853-1856), todennäköisesti vuoden 1850 vaiheilla, oli Hyrylään perustettu venäläiselle sotaväelle leiri. Krimin sodan jo sytyttyä aloitettiin Hyrylän sotasairaalan ja kruunun makasiinien rakennustyöt. Ensimmäisen rakennusvaiheen aikana (1853-1885) valmistuivat puiset kasarmirakennukset.

Krimin sodan jälkeen varuskunta muodostui vakinaiseksi. Hyrylä sijaitsi strategisesti merkittävässä paikassa keskeisten maanteiden risteysalueella. Varuskunnan perustamiseen suhtauduttiin myönteisesti, sillä se paransi alueen työllisyystilannetta. Varuskunnan myötä Hyrylä ja sen ympäristö alkoivat erottua ympäröivästä maaseudusta. Sotilaiden lisäksi alueelle muutti esimerkiksi kauppiaita ja käsityöläisiä, joista monet olivat venäläistä syntyperää.

Punatiiliset kasarmirakennukset rakennettiin 1900-luvun puolella, joista monet ovat vielä jäljellä.

Varuskunnan ja ympäröivän siviiliasutuksen tarpeisiin rakennettiin 1900-luvun alussa myös kaunis ortodoksikirkko (Nikolauksen kirkko), joka hallitsi Hyrylän maisemaa. Kirkko purettiin vuonna 1958.

Itsenäisyyden aika

Suomen itsenäistymisen jälkeen varuskunnasta tuli tykistövaruskunta. Ilmatorjuntamiehet tulivat Hyrylään vuonna 1957. Tuusulan varuskunnassa oli Helsingin Ilmatorjuntarykmentti vuoden 2006 loppuun asti. Puolustusvoimien Kansainvälinen keskus jatkoi alueella toimintaa vuoden 2015 alkuun. Osa varuskunnan alueista siirtyi Tuusulan kunnan omistukseen vuoden 2008 lopulla.

Suojeluskuntain Päällystökoulu aloitti toimintansa vuonna 1921 Tuusulanjärven rannalla Tuomalan kylässä. Suojeluskunnan omien päällystökurssien lisäksi koulussa järjestettiin myös Lotta Svärd -järjestön kursseja. Lotta Svärd -järjestö osti Syvärannan huvilan vuonna 1936 omaksi loma- ja kurssikeskukseksi.

Molempien vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toiminta lakkautettiin toisen maailmansodan jälkeen. Suojeluskuntain Päällystökoulun paikalla oli vuosina 1949-1993 Taistelukoulu. Nykyisin tiloissa on Puolustusvoimien palvelukeskus.

Maanpuolustukseen liittyvästä perinteestä kertovat tänä päivänä Ilmatorjuntamuseo ja Lottamuseo.

Katso lisää Tuusulan kotiseutupolut/Varuskuntapolku

Tuusulan perustaminen | Tuusulan vaakuna | Tuusulan Rantatie ja taiteilijayhteisö | Kellokoski ja ruukki | Jokela ja tiilitehdas | Sijainti ja yhteydet vaikuttivat Tuusulan kehittymiseen