Jätehuolto ja kierrätys

Tuusulan kunnassa jätehuoltoviranomaisena toimii 1.5.2012 alkaen kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunta toimii 12 kunnan yhteislautakuntana. Kaikki 12 kuntaa ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia.

Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunnan isäntäkunta on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätietoja Jätelautakunta Kolmenkierto verkkosivuilta.

Lue uusin Kiertokapulan jätehuollossa tapahtuu -uutiskirje.

Jätelaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton tekemä esite jätehuoltoviranomaisen, ympäristöviranomaisen ja jäteyhtiön rooleista: Parasta jätehuoltoa kuntalaiselle (pdf).

Pertun hyötyjätepiste, Siwan takana 

Pakkausjätteiden kierrätys

Kotitalouksien pakkausjätteiden keräysvastuu on Tuusulassa Rinki Oy:llä.
 
Rinki-ekopisteet on sijoitettu päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteyteen tai yleisesti käytettävien kulkureittien varrelle. Rinki-ekopisteiden tarkat sijainnit löytyvät Kierrätys.info-verkkopalvelusta.

Lumi ja ylijäämämaat

Tuusulan kunnan alueelta tulevien ylijäämämaiden läjitykseen osoitettu alue sijaitsee osoitteessa: Jokelantie 493, 05430 Nuppulinna. Tarkemmat tiedot alueen käytöstä antaa työnjohtaja Keijo Salminen, kunnossapito, p. 040-314 4508. Nuppulinnan maanläjitysalue on Tuusulan ylijäämämaille.