• Peltokaaren päiväkoti, Lillynkuja 2

Peltokaaren päiväkoti

Peltokaaren päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2024.

Peltokaaren päiväkoti vastaa Jokelan alueen muuttuneeseen varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Perhepäivähoidon paikat alueella ovat vähentyneet, joten kaikkien alle kouluikäisten ja etenkin alle kolmevuotiaiden lasten osuus palveluiden käyttäjinä on lisääntynyt Jokelassa.

Yksikerroksiseen ja pääosin puurakenteiseen rakennukseen tulee tilat kuudelle 0–6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmälle, joista yksi on integroitu erityisryhmä. Yksi ryhmistä suunnitellaan siten, että siinä voidaan toteuttaa avointa varhaiskasvatusta.

Peltokaaren päiväkoti