Ilmoita poissaoloista viipymättä

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä luokanopettajalle Wilma-ilmoituksella.

Wilman kautta voidaan myös anoa ylimääräistä vapaata, jos sellainen on tarpeen. Tämä tapahtuu Wilman hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Luokanopettaja voi myöntää vapaata enintään kolme vuorokautta. Tätä pidemmät loma-anomukset osoitetaan rehtorille.

Oppilaan ollessa poissa koulusta tulee oppilaan itse selvittää poissaolon aikana koulussa tehdyt koti- ja koulutehtävät esimerkiksi luokkakaverilta kysymällä.

Huoltajan anomissa lomapoissaoloissa huomioitavaa on, että oppilas on velvollinen opiskelemaan hänelle myönnetyn ylimääräisen vapaan aikana. Oppilaan on selvitettävä loman aikana tulleet koulutehtävät ja opiskeltava ne itsenäisesti / huoltajan valvonnassa. Opettaja ei välttämättä anna ylimääräiselle lomalle tarkkaa listaa tehtävistä, vaan hän voi esimerkiksi kertoa aiheet, joita koulussa tänä aikana opiskellaan. Huoltaja on vastuussa asioiden oppimisesta. Loman aikana olevien kokeiden suorittamisen oppilas sopii opettajan kanssa. Oppilaalle ei järjestetä pääsääntöisesti tukiopetusta loman vuoksi.

Toimintasuunnitelma huolta herättäviin poissaoloihin

Lue tarkempi poissaolo-ohje huolta herättäviin poissaoloihin. Toimintasuunnitelma on laadittu Tuusulan kunnan peruskouluille.