Ilmoita poissaoloista viipymättä

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä luokanopettajalle Wilma-ilmoituksella.

Wilman kautta voidaan myös anoa ylimääräistä vapaata, jos sellainen on tarpeen. Tämä tapahtuu Wilman hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Luokanopettaja voi myöntää vapaata enintään kolme vuorokautta. Tätä pidemmät loma-anomukset osoitetaan rehtorille.

Oppilaan ollessa poissa koulusta tulee oppilaan itse selvittää poissaolon aikana koulussa tehdyt koti- ja koulutehtävät esimerkiksi luokkakaverilta kysymällä.

Huoltajan anomissa lomapoissaoloissa huomioitavaa on, että oppilas on velvollinen opiskelemaan hänelle myönnetyn ylimääräisen vapaan aikana. Oppilaan on selvitettävä loman aikana tulleet koulutehtävät ja opiskeltava ne itsenäisesti / huoltajan valvonnassa. Opettaja ei välttämättä anna ylimääräiselle lomalle tarkkaa listaa tehtävistä, vaan hän voi esimerkiksi kertoa aiheet, joita koulussa tänä aikana opiskellaan. Huoltaja on vastuussa asioiden oppimisesta. Loman aikana olevien kokeiden suorittamisen oppilas sopii opettajan kanssa. Oppilaalle ei järjestetä pääsääntöisesti tukiopetusta loman vuoksi.

Toimintasuunnitelma huolta herättäviin poissaoloihin

Huolta herättävien poissaolojen kohdalla luokanopettajan tai -valvojan velvollisuus on ottaa huoli puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa. Asian hoitamiseksi voidaan koota yksilöllinen oppilashuoltoryhmä (monialainen asiantuntijaryhmä). Ryhmä kootaan oppilaan asian hoitamiseksi oleellisista henkilöistä oppilaan ja/tai tämän huoltajan suostumuksella. 

Huolta herättävä poissaolo määritellään seuraavasti:

A. Toistuvat epäselvät sairauspoissaolot, jotka ylittävät kaksikymmentä 45 minuutin oppituntia kuukaudessa tai poissaolot toistuvat saman kaavan mukaan.

Esim. jos oppilas on toistuvasti sairaana yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, tähän tulee tarttua.

B. Luvaton poissaolo, yksittäisiltä oppitunneilta tai koko koulupäivän ajan, oppilaan myös mahdollisesti oleskellessa koulun alueella. Huoltaja tai koulu ei ole hyväksynyt poissaoloa.

C. Muu huolta herättävä poissaolo. Huoltajan hyväksymä poissaolo, jolla ei ole pätevää syytä, esim. koulusta kieltäytyminen.

Lue tarkempi poissaolo-ohje huolta herättäviin poissaoloihin. Toimintasuunnitelma on laadittu Tuusulan kunnan peruskouluille.