Kirjallisuutta

Kivestä on tehty paljon tutkimusta. Seuraavien teosten kautta pystyt halutessasi etsimään lisätietoa Kivestä. Näiden ohella voit etsiä tietoa esimerkiksi sivustoilta


Nurmi Järven kunnan Aleksis Kivi kansalliskirjailija -sivusto: 

http://www.aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi/ 


Kansallisbiografia: 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2826


Aleksis Kivi -korpus (SKS): 

https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/edith/aleksis-kivi-korpus-sks#.XsfFEHuU_IU

 

Seitsemän veljeksen vaellusreitti:

/sivu.tmpl?sivu_id=5511


Kauppala, A. (2003). Albina. Aleksis Kiven suuri rakkaus. Gummerus Kustannus Oy.


Keskisarja, T. (2018). Saapasnahka-torni. Aleksis Kiven elämänkertomus. Otavan kirjapaino Oy.


Koskenniemi, V. A. (1934). Aleksis Kivi. Werner Söderström.


Niemi, N., Katajamäki, S., Kokko, O., Lauerma, P. & Nummi, J. (2012). Aleksis Kivi kirjeet. Kriittinen editio. Hansaprint Oy. 


Rahikainen, E. (1998). Lumivalkea liina: Aleksis Kivi ja rakkaus. Like.


Rahikainen, E. (2004). Metsän poika - Aleksis Kiven elämä. Gummerus Kustannus Oy.


Räty, R. (2020). Hänen omakielensä. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 56-65.  


Sihvo, H. (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 


Tarkiainen, V. (1915). Aleksis Kivi: elämä ja teokset (6.painos, 1984). WSOY. 


Vasantola, S. (2020). Aleksis Kiven elämä. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 20-37. 


Ylitalo, M. (2020). Riipaisevat rakkaudet. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 38-43.


Teos:


Kivi, A, (1870). Seitsemän veljestä.

Julkaistu osana projekti Lönnrotia http://www.lonnrot.net/