Kirjallisuutta

Kivestä on tehty paljon tutkimusta. Seuraavien teosten kautta pystyt halutessasi etsimään lisätietoa Kivestä. Näiden ohella voit etsiä tietoa esimerkiksi sivustoilta


http://www.aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi/ 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2826

https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/edith/aleksis-kivi-korpus-sks#.XsfFEHuU_IU


Kauppala, A. (2003). Albina. Aleksis Kiven suuri rakkaus. Gummerus Kustannus Oy.


Koskenniemi, V. A. (1934). Aleksis Kivi. Werner Söderström.


Rahikainen, E. (1998). Lumivalkea liina: Aleksis Kivi ja rakkaus. Like.


Rahikainen, E. (2004). Metsän poika - Aleksis Kiven elämä. Gummerus Kustannus Oy.


Räty, R. (2020). Hänen omakielensä. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 56-65.  


Sihvo, H. (2002). Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 


Tarkiainen, V. (1915). Aleksis Kivi elämä ja teokset (6.painos, 1984). WSOY. 


Vasantola, S. (2020). Aleksis Kiven elämä. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 20-37. 


Ylitalo, M. (2020). Riipaisevat rakkaudet. Teoksessa Aleksis Kivi. Seitsemän veljestä 150 vuotta. Helsingin Sanomien Teema-lehti 1/2020, 38-43.