Taiteen perusopetus

Tuusulassa on hienot mahdollisuudet opiskella taiteita pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa.

Musiikin, tanssin, sirkustaiteen, käsityön ja kuvataiteen perusopetusta antavat Tuusulassa Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Keski-Uudenmaan tanssiopisto (elokuusta 2019 lähtien), TAITO käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi sekä Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja etenee tasolta toiselle ikäryhmittäin. Opetuksen toteutumista ohjaavat valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä perusteiden pohjalta paikallisesti laaditut oppilaitosten omat opetussuunnitelmat.Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta osa oppilaitoksista järjestää sitä myös aikuisille.

Taiteen perusopetusta annetaan oppilaitoksesta riippuen yleisen (500 t) tai laajan (1300 t) oppimäärän mukaisesti. Oppilas saa Taiteen perusopetuksen päättötodistuksen suoritettuaan hyväksytysti koko oppimäärän mukaiset opinnot.

Tarkempia tietoja opinnoista sekä oppilaaksi ottamisesta ja ilmoittautumisajoista löytyy oppilaitosten omilta nettisivuilta.