• Monimuotoiset rungot luovat mielenkiintoisen maiseman

 • Kesäaurinko kurkkaa puiden latvojen läpi

Talousmetsät

Tiesitkö?

 • Hakkuita ei suoriteta 15.4-31.7 välisenä aikana, jolloin on lintujen tärkein pesimäaika
 • Kun metsää uudistetaan käytämme aina kotimaisia puulajeja.
 • reagoidaan nopeasti kasvintuhoajiin (esim. kirjanpainajan tuhot)
 • isot hakkuutyöt ulkoistetaan ja hakkuissa noudatetaan työturvallisuusohjeita
 • oikein ajoitetut metsänhoitotyöt varmistavat metsän parhaan kehityksen

Talousmetsät

Suurin osa Tuusulan kunnan omistamista metsistä on talousmetsiä. Talousmetsiä hoidetaan silmälläpitäen puuston kasvua ja tavoitteena on usein taloudellinen tuotto. Kunnan talousmetsien hoito perustuu yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa laadittuihin metsä- ja puistometsäsuunnitelmiin. Metsänhoidossa ja hakkuissa huomioidaan hyvän luonnonhoidon vaatimukset ja turvataan metsäluonnon monimuotoisuus, metsien laadukkuus ja niiden säilyminen käyttötarkoituksen mukaisina.  

Yleisen hoidon periaatteet

 • hakkuutapa valitaan metsän käyttötarkoituksen, tavoitteen ja luontoarvojen perusteella
 • metsiä hoidetaan aktiivisesti hoitoluokkakohtaisten tavoitteiden ja  metsänhoitosuunnitelman mukaisesti
 • suunnitelmassa vältetään avohakkuita sekä kauniiden viljelynäkymien metsittämistä
 • säilytetään ja ylläpidetään puuston elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta
 • säästetään mahdollisuuksien mukaan vanhat ja arvokkaat metsät sekä huomioidaan säästöpuut
 • kuullaan asukkaiden toiveita siten, että kunnan ja kuntalaisten yhteinen etu on merkittävämpi kuin yksittäisen asukkaan näkemys

Kaipaatko lisätietoja?

Tuusulan kunnan viherpalvelut hoitavat Tuusulan metsiä. Kysy lisätietoja puutarhuri@tuusula.fi