• Torpparin päiväkoti

Torpparin päiväkoti sijaitsee Kellokoskella Kaunisnummen metsän läheisyydessä. Päiväkoti on valmistunut vuonna 2001 ja, sitä on laajennettu vuonna 2009 yhden ryhmän verran. Torppari tarjoaa hoitopaikkoja n. 75 lapselle neljässä eri ryhmässä taaperosta viisivuotiaisiin. Päiväkodin kaksi esiopetusryhmää 42 lapselle toimivat Kellokosken koulun tiloissa.

Päivittäisessä toiminnassa haluamme välittää lapselle turvallisuuden tunnetta, rajoja ja rakkautta arvostamalla lasta omana itsenään lapsen vahvuuksien kautta. Hyvät tavat ja toisen kunnioittaminen kuuluvat myös tärkeänä osana jokapäiväiseen kasvatukseemme.

Toiminta-ajatuksen perustan luo kuntamme varhaiskasvatuksen arvot. Turvallisessa ja yhteisöllisessä ympäristössä teemme kiinteää kasvatusyhteistyötä kaikkien lapsen elämään osallistuvien tahojen kanssa. Arvot ohjaavat tavoitettamme mahdollistaa lapselle turvallinen kasvu-, kehitys- ja oppimisympäristö, jossa yksilöllisistä lähtökohdista käsin pyrimme turvaamaan lapsen kasvun hyvinvoivaksi yhteisön jäseneksi.

Toimintamme tukipilareita ovat tavoitteellinen ja suunnitelmallinen pienryhmätoiminta sekä vastuukasvattajuus, jotka edistävät lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.

 

Tarinaa meidän toiminnasta

Päiväkoti Instagramissa

Eskari Instagramissa