Tietosuoja

Tuusulan Veden asiakkaiden yksityisyydensuojan ja oikeusturvan ylläpitämiseksi käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö perustuu 25.5.2018 eteenpäin Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja 1.1.2019 voimaan tulleeseen tietosuojalakiin (1050/2018), joita sovellamme toiminnassamme tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn.

Tutustu Tuusulan vesi tietosuojaseloste sekä selosteeseen henkilötietojen käsittelystä Tuusulan kunnassa.

Huomioitavaa

Mikäli asiakkaalla on turvakielto, tulee siitä ilmoittaa asioinnin yhteydessä, jotta turvakielto voidaan ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätietoja tietosuojasta

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivu www.tietosuoja.fi