• Koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tuusulassa

Koulukuljetusopas

Koulukuljetusopas 26.1.2023 alkaen

(avautuu erilliseen PDF-tiedostoon)

       
Myöntämisperusteet

Perusopetuslain 32 §:n nojalla Tuusulan kunta järjestää esiopetusoppilaille sekä peruskoulun oppilaille  maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista kouluun

  • jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Perusopetuslain 32 §:n pääperiaatteesta poiketen Tuusulan kunnan esiopetusoppilaille sekä Tuusulan peruskoulun ala-asteen 1-2 luokan oppilaille myönnetään koulukuljetus matkan rasittavuuden perusteella mikäli koulumatka on yli 3 km. Matkat mitataan kunnan toimesta.

Jos huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin kunnan osoittamaan omakieliseen kouluun tai esiopetuspaikkaan, maksutonta kuljetusta tai avustusta ei myönnetä.

Jos huoltajan toivomuksen perusteella esiopetus järjestetään poikkeava-aikaista päivähoitoa tarjoavassa toimintayksikössä tai yksityisessä päiväkodissa, lapselle ei synny oikeutta maksuttomaan kuljetukseen.

Hakeminen

Koulukuljetusta haetaan Wilman lomakkeella.

Kuljetusten suunnittelu

Kuljetukset suunnitellaan siten, että ne ovat turvallisia, taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia.

Kuljetuksiin käytetään ensisijaisesti yleisiä kulkuneuvoja (linjaliikenteen haittaamiskielto). Ellei niiden käyttö ole mahdollista tai muu järjestely tulee edullisemmaksi, kunta voi järjestää kuljetuksen tilausliikenteen (taksi, bussi) avulla.

Vain perustellusta syystä (lausunto) voidaan oppilas kuljettaa kotiosoitteesta kouluun.

Mikäli oppilaan koulukuljetus ei ole muulla tavoin tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä, voidaan huoltajalle maksaa saattokorvausta silloin kun hän kuljettaa tai saattaa lapsen kouluun tai esiopetukseen. Saattokorvaus on edullisimman julkisen joukkoliikenteen perimän maksun mukainen. Saattokorvauksen myöntäminen harkitaan tapauskohtaisesti.

Koulukuljetus on järjestetty ajallisesti tarkoituksenmukaisesti (perusopetuslaki 32§)

  1. jos esioppilaan/ala-asteen oppilaan koulumatkaan odotuksineen käyttämä aika ei ylitä 2,5 tuntia ja
  2. jos yläasteen oppilaan koulumatkaan odotuksineen käyttämä aika ei ylitä kolmea tuntia.

Päättäminen

  • Kuljetusten käytännön järjestelyistä vastaavat koulusihteerit sekä koulukuljetuksista vastaava toimistosihteeri. 
  • Koulukuljetuksen myöntämisestä päättävät rehtorit sekä opetuspäällikkö (muut kuin tuusulalaiset koulut).
  • Varhaiskasvatuksessa järjestetyssä esiopetuksessa kuljetuksen myöntämisestä päättää opetuspäällikkö.
  • Tilapäisistä koulukuljetuksista, esim. sairauden tai tapaturman vuoksi, päättää rehtori/opetuspäällikkö lääkärintodistuksen perusteella.