• Lahelan tertun päiväkoti, Terttuseljankuja 1

  • Lahelan tertun päiväkoti, Terttuseljankuja 1

  • Lahelan tertun päiväkoti, Terttuseljankuja 1

Lahelan tertun päiväkoti

Meille varhaiskasvattajille on tärkeää luoda turvallinen lapsen kehitystä edistävä oppimisympäristö, painottaen liikunnallista varhaiskasvatusta.

Pienryhmätoiminnan, leikin ja liikunnan avulla mahdollistamme monipuolisten taitojen kehittymisen ja huolehdimme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisesta, kasvatusyhteistyössä teidän huoltajien kanssa.

Päiväkotimme luonto- ja liikuntaesiopetuksessa toimitaan ulkona, lähiympäristöä hyödyntäen.

Päiväkotimme on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa, joka toteutetaan 1.8.2021-31.5.2024 välisenä aikana. 

Tarinaa meidän toiminnasta

Kuvia päiväkodin tapahtumista Instagramissa.