Lahelan tertun päiväkoti

Meille varhaiskasvattajille on tärkeää luoda turvallinen lapsen kehitystä edistävä oppimisympäristö, painottaen liikunnallista varhaiskasvatusta.

Pienryhmätoiminnan, leikin ja liikunnan avulla mahdollistamme monipuolisten taitojen kehittymisen ja huolehdimme lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisesta, kasvatusyhteistyössä teidän huoltajien kanssa.

Päiväkotimme luonto- ja liikuntaesiopetuksessa toimitaan ulkona, lähiympäristöä hyödyntäen.

Tarinaa meidän toiminnasta

Kuvia päiväkodin tapahtumista Instagramissa.