Yleiskaavatyön tausta-aineistoa

 

Väestömäärien ja asuinrakentamisen kehitys asukasmäärä

Diagrammeilla on kuvattu Tuusulan asukasluvun kehitystä n. 1900-luvulta tähän päivään. Lisäksi kartoilla esitetään nykyinen väestön- ja asuinrakentamisen määrä Tuusulassa.

Väestömäärien ja asuinrakentamisen kehitys (Pdf 8,75 Mt)

   

   

Tuusulan väestönkasvua vuosina 1980, 2000 ja 2014 voi tarkastella ArcGIS Onlinella luodun sovelluksen avulla.

 

 

 

Aluetehokkuusmalleja rakennemallit

Tuusulassa vuoteen 2040 mennessä kasvavan väestön sijoittamista on pohdittu vertailemassa eri aluetehokkuuksilla rakentuneita tunnettuja asuinalueita. Kartoilla punainen ympyrä kuvaa aluetta, jonka verran tarvitaan maa-aluetta, jolle kasvava väestön määrä mahduttaisiin sijoittamaan esimerkkiasuinalueen mukaisella tehokkuudella.

Aluetehokkuusmallit (Pdf)

 

 

 

 

 

 

Alustava rakennemallitarkastelu alustavat_rakennmallit_thumb

Alustavassa rakennemallitarkastelussa on testattu Uudenmaan maakuntakaavan rakennemallien toimivuutta Tuusulassa. Lisäksi on pohdittu vaihtoehtoisia rakennemalleja.

Alustavat rakennemallit (Pdf)

 

 

 

 

 

Työpaikka-alueetTyöpaikka-alueet luonnos

Työpaikka-alue tarkastelussa on pohdittu työpaikka-alueiden profiileja, plussia ja miinuksia.

Työpaikka-alueet (pdf)