Yleiskaavatyön tausta-aineistoa

 

Väestömäärien ja asuinrakentamisen kehitys asukasmäärä

Diagrammeilla on kuvattu Tuusulan asukasluvun kehitystä n. 1900-luvulta tähän päivään. Lisäksi kartoilla esitetään nykyinen väestön- ja asuinrakentamisen määrä Tuusulassa.

Väestömäärien ja asuinrakentamisen kehitys (Pdf 8,75 Mt)

      

 

 

 

 

 

Aluetehokkuusmalleja rakennemallit

Tuusulassa vuoteen 2040 mennessä kasvavan väestön sijoittamista on pohdittu vertailemassa eri aluetehokkuuksilla rakentuneita tunnettuja asuinalueita. Kartoilla punainen ympyrä kuvaa aluetta, jonka verran tarvitaan maa-aluetta, jolle kasvava väestön määrä mahduttaisiin sijoittamaan esimerkkiasuinalueen mukaisella tehokkuudella.

Aluetehokkuusmallit (Pdf)

 

 

 

 

 

 

Alustava rakennemallitarkastelu alustavat_rakennmallit_thumb

Alustavassa rakennemallitarkastelussa on testattu Uudenmaan maakuntakaavan rakennemallien toimivuutta Tuusulassa. Lisäksi on pohdittu vaihtoehtoisia rakennemalleja.

Alustavat rakennemallit (Pdf)