Wilma

Oppilaan ilmoittautuessa Tuusulan kunnan perusopetukseen toiselle oppilaan huoltajalle luodaan Wilmatunnus.

Jos myös toinen huoltaja tarvitsee Wilmatunnuksen, saa avainkoodin tätä varten koulusihteeriltä sähköpostitse osoitteesta Terhi Yliselä, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi