• Esiopetus

Esiopetus

Lisätietoja

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat

Esiopetusta antavien koulujen rehtorit

Esiopetukseen osallistuminen


Lapsi osallistuu esiopetukseen sinä vuonna, kun täyttää 6 vuotta. Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä 5-vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan tulee huolehtia lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lisätietoa Kuntaliiton tiedotteesta.

Mikäli lapsella on kahden viikon tai yli kahden viikon poissaolo loman vuoksi esiopetuksesta, tulee poissaolosta toimittaa anomus esiopetusryhmään. Päiväkodin johtaja tekee päätöksen tilapäisen poissaolon anomuksesta. 

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan klo 8.30-12.30 (20h/viikko) koulujen toiminta-aikoina. Poikkeuksena on kevätlukukauden päätöspäivä. Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.


Tutustu:

Tuusulan esiopetuksen opetussuunnitelma (päivitetty 2021) 

Tuusulan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma 2021

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa

Tuusulan kunnan esiopetuspaikkavaihtoehdot lv 2022-2023