A
  • Esiopetus

Esiopetus

Lapsi on esiopetuksessa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetus on maksutonta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää päivähoitoa, haetaan sitä esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja siitä peritään osapäivähoidon maksu.

Esiopetus on velvoittavaa ja huoltajan tulee huolehtia lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta tai kunnan tiedotteesta (julkaistu 4.6.2015).

Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa


Mitä esiopetus on?

Esiopetusta järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan klo 8.30-12.30 (20h/viikko). Esiopetusta järjestetään toimintakaudella 2016-2017 ajalla 10.8.2016-2.6.2017. Katso esiopetuksen tarkemmat työ- ja loma-ajat.

Lue lisää esiopetuksen uudesta syksyllä 2016 käyttöönotetusta opetussuunnitelmasta Esiopetussuunnitelma 2016 -sivustoltamme.


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalveluiden sähköisen asioinnin kautta. Lue lisää esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Lisätietoja

Lisätietoja esiopetuksesta antavat varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja esiopetusta antavien koulujen rehtorit.

 

Päivitetty: 31.8.2016