Työharjoitteluun liittyvät lomakkeet:

TET-tiedote_tyonantajille
TET-sopimus 2018

TET-Tiedote_Alaikäseltä kielletyt työt

TET - tiedote huoltajille 8-luokat KEVÄT 2018

TET- päiväkirja 8. lk ja 9. lk
TET- haastattelu 8. lk
TET- haastattelu 9. lk

TET itsearviointi + todistus 

TET matka- ja ateriakorvaushakemus

Työelämään tutustuminen (TET) 
Työelämään tutustumisen tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tiedon ja omakohtaisten kokemusten hankkimiseen työelämästä. Tämä tukee oppilaan omaa uravalintaa, lisää oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä omien tavoitteiden löytymisen kautta myös auttaa tukemaan oppilaan opiskelumotivaatiota.

7. lk oppilaat osallistuvat koulun sisäiseen työharjoitteluun. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat koulun henkilöstön työtehtäviin, jolloin yhteishenki ja työn arvostaminen paranevat.

8. lk oppilaat tutustuvat työelämään ja ammatteihin oppilaanohjaustunnilla tehtävien projektitöiden kautta. Lisäksi 8. luokkien oppilaat auttavat koulun keittiön tehtävissä 1-3 päivää lukuvuodessa. Viikon mittainen TET-harjoittelu neljännellä tai viidennellä jaksolla keväällä.

9. lk oppilaat osallistuvat syyslukukauden aikana 10 päivää kestävälle TET -jaksolleitse hankkimissaan työpaikoissa, ensisijaisesti Tuusulan kunnan alueella.