9-luokkien TET-harjoittelu syksyllä 2019 viikot 36 ja 37 (luokasta aakkosten loppupää) sekä viikolla 38 ja 39 (luokasta aakkosten alkupää). Lisätietoa saa 9-luokkien opon tunneilla.

Työharjoitteluun liittyvät lomakkeet:

TET-tiedote huoltajille 2019 8-luokat

TET-matka- ja ateriakorvaushakemus

TET-Tiedote_työnantajille

TET-Tiedote_Alaikäiseltä kielletyt työt

TET-sopimus

TET-palaute_työtodistus (työnantaja täyttää)

TET-haastattelu_8._lk

TET-haastattelu_9._lk

TET-päiväkirja_8.lk

Työelämään tutustuminen (TET) 
Työelämään tutustumisen tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tiedon ja omakohtaisten kokemusten hankkimiseen työelämästä. Tämä tukee oppilaan omaa uravalintaa, lisää oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä omien tavoitteiden löytymisen kautta myös auttaa tukemaan oppilaan opiskelumotivaatiota.

7. lk oppilaat osallistuvat koulun sisäiseen työharjoitteluun. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat koulun henkilöstön työtehtäviin, jolloin yhteishenki ja työn arvostaminen paranevat.

8. lk oppilaat tutustuvat työelämään ja ammatteihin oppilaanohjaustunnilla tehtävien projektitöiden kautta. Lisäksi 8. luokkien oppilaat auttavat koulun keittiön tehtävissä 1-3 päivää lukuvuodessa. Viikon mittainen TET-harjoittelu neljännellä tai viidennellä jaksolla keväällä.

9. lk oppilaat osallistuvat syyslukukauden aikana 10 päivää kestävälle TET -jaksolleitse hankkimissaan työpaikoissa, ensisijaisesti Tuusulan kunnan alueella.