Työelämään tutustuminen (TET) 

Työelämään tutustumisen tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tiedon ja omakohtaisten kokemusten hankkimiseen työelämästä. Tämä tukee oppilaan omaa uravalintaa sekä lisää oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Omien kiinnostusten ja tavoitteiden löytymisen kautta TET-harjoittelu auttaa myös tukemaan oppilaan opiskelumotivaatiota. Koulussamme 7. ja 8. luokilla on pienimuotoista tutustumista koulun sisäisiin ammatteihin sekä näiden lisäksi 8. luokalla on viikon mittainen oman koulun ulkopuolinen TET-jakso. 9. luokalla TET-harjoittelu on kaksi viikkoa. Oppilas voi olla yhdessä työpaikassa kaksi viikkoa tai kahdessa eri työpaikassa viikon kummassakin.

 

Lukuvuosi 2023-2024

9. luokkien TET-harjoittelu syksyllä 2023 viikot 36 ja 37 (luokasta aakkosten alkupää) sekä viikot 38 ja 39 (luokasta aakkosten loppupää). Lisätietoa saa 9. luokkien opon tunneilla.

8. luokkien viikon mittainen TET-harjoittelu keväällä 2023 viikko 15 (luokasta aakkosten alkupää) ja viikko 16 (luokasta aakkosten loppupää). 

7. ja 8. luokkien koulun sisäiset työhön tutustumiset organisoi luokanvalvoja.

 

TET-sopimukset, TET-tehtävät ja TET-todistuspohja jaetaan opon tunneilla, mutta voit tulostaa ne myös itse TÄÄLTÄ