Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Ruut Karlsson, puh. 040 314 2228 (koululla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin). Mikäli oppilas tarvitsee ajan koululääkärille, se varataan terveydenhoitajan kautta.

Koko luokan kattavia hammastarkastuksia tehdään 1., 3. ja 5.luokalla. Lisää aiheesta Wilman lukuvuositiedotteessa. 

Peruskoululaisten hammashoito lukuvuonna 2018-2019

 

Alakoululaisten hammashoito

Kaikille 1., 3. ja 5. luokan oppilaille tehdään suun terveystarkastus sekä hoitosuunnitelma PopUp -hammashoitolassa koululla.  PopUp -tarkastusten jälkeen oppilaille järjestetään terveydenedistämistuokio pienryhmissä; tuokion aiheena on hampaiden omahoito.
Tämän lisäksi oppilaita kutsutaan suun terveystarkastuksiin yksilöllisen tarpeen mukaan hammashoitolaan.

Mikäli lapsella todetaan tarkastuksissa hoidon tarvetta, ilmoitetaan hoitoaika kotiin. Jatkohoidot tehdään aina hammashoitolassa. Vanhemmat vastaavat lapsen kuljetuksesta hammashoitolaan.

Hammaslääkäripäivystys

Hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa tarvitseville (esim. tapaturma, särky) toimii ajanvarauksella ja edellyttää aina yhteydenottoa suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen p. 09 8718 3733.

Lisätietoa www.tuusula.fi / suun terveydenhuolto