Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Päivi Virta, puh. 050 497 0039 (koululla maanantaisin ja tiistaisin sekä joka toinen keskiviikko). Mikäli oppilas tarvitsee ajan koululääkärille, se varataan terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhoitajan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@keusote.fi.

Sairaudenhoito ja vapaa-ajalla tapahtuneiden tapaturmien arviointi tapahtuu terveysasemalla.

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto

Alakoululaisten hammashoito

Kaikille 1., 3. ja 5. luokan oppilaille tehdään suun terveystarkastus sekä hoitosuunnitelma PopUp -hammashoitolassa koululla. 

PopUp -tarkastusten jälkeen oppilaille järjestetään terveydenedistämistuokio pienryhmissä; tuokion aiheena on hampaiden omahoito.

Tämän lisäksi oppilaita kutsutaan suun terveystarkastuksiin yksilöllisen tarpeen mukaan hammashoitolaan.

Mikäli lapsella todetaan tarkastuksissa hoidon tarvetta, ilmoitetaan hoitoaika kotiin. Jatkohoidot tehdään aina hammashoitolassa. Vanhemmat vastaavat lapsen kuljetuksesta hammashoitolaan.

Hammaslääkäripäivystys

Hammaslääkäripäivystys kiireellistä hoitoa tarvitseville (esim. tapaturma, särky) toimii ajanvarauksella ja edellyttää aina yhteydenottoa suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen p. 019 226 0700.

Lisätietoa www.keskiuudenmaansote.fi -Terveys ja sairaanhoitopalvelut - Hammashoito