Päällystystyöt

Kunta päällystää vuosittain suunnitelman mukaisesti kaavateitä ja kevyen liikenteen väyliä.

Vuoden 2022 suunnitellut päällystyskohteet* alueittain ovat seuraavat:

Etelä-Tuusula
Etelä-Tuusula, Muottikuja
Etelä-Tuusula, Riihikallio
Jokela
Kellokoski

*Muutokset ovat mahdollisia suunnitelluissa päällystyskohteissa. 

Suunniteltujen päällystyskohteiden lisäksi muilla tieosuuksilla korjataan syntyneet routavauriot ja kadussa olevat reiät kun ne havaitaan.

Vuoden aikana tehdään myös katujen saneerauksia. Niistä saat lisätietoa Tuusulan karttapalvelusta kartta.tuusula.fi ja Tuusula rakentaa -lehden sivuilta 20–22).

ELY:n kunnossapidon vastuulla olevien valtion tieverkon teiden korjauksista ja päällystystöistä vastaa https://www.ely-keskus.fi/-/kes-kunnossapito ja työstä Väylävirasto. Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm/mpm) 24/7. Tutustu myös Palauteväylään, josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tuusulan kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnosta palautteet ilmoitetaan  TuusInfoon.