Päällystystyöt

Kunta päällystää vuosittain suunnitelman mukaisesti kaavateitä ja kevyen liikenteen väyliä.

Vuoden 2024 suunnitellut päällystyskohteet

*Muutokset ovat mahdollisia suunnitelluissa päällystyskohteissa. 

Niistä saat lisätietoa Tuusulan karttapalvelusta kartta.tuusula.fi.

(Aineistot - Kunnallistekniikka - Teiden päällystys)Suunniteltujen päällystyskohteiden lisäksi muilla tieosuuksilla korjataan syntyneet routavauriot ja kadussa olevat reiät kun ne havaitaan.

Vuoden aikana tehdään myös katujen saneerauksia. Niistä saat lisätietoa Tuusulan karttapalvelusta kartta.tuusula.fi.

ELY:n kunnossapidon vastuulla olevien valtion tieverkon teiden korjauksista ja päällystystöistä vastaa https://www.ely-keskus.fi/-/kes-kunnossapito ja työstä Väylävirasto. Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm/mpm) 24/7. Tutustu myös Palauteväylään, josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tuusulan kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnosta palautteet ilmoitetaan  TuusInfoon.