Turvallisuus

Turvallisen Tuusulan eteen tehdään työtä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Turvallisuustyössä ovat mukana Tuusulan kunnan eri toimialojen lisäksi mm. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan poliisi, Tuusulan seurakunta sekä järjestöjä ja yhdistyksiä.

Tuusulan suunnitelma jakautuu neljään kehittämiskatergoriaan 

Kunnan turvallisuussuunnitelmaan on poimittu kylien turvallisuusilloissa esiin tulleita koko kuntaan vaikuttavia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteet ovat linjassa Sisäisen turvallisuuden strategian paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisten linjausten kanssa.
Kehittämiskohteet jaetaan seuraavasti:

· Asumisturvallisuus
· Hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus
· Liikenneturvallisuus
· Muu turvallisuus

Tuusulan turvallisuussuunnitelma 2019-2021

Vuoden 2021 alussa on tarkoitus toteuttaa kuntalaisille turvallisuuskysely, jonka perusteella laaditaa turvallisuussuunnitelma tulevalle valtuustokaudelle.

Turvallisemman liikkumisen puolesta

Tuusulassa tehdään töitä myös turvallisemman liikkumisympäristön puolesta. Tuusulan kunnassa toimii poikkihallinnollinen liikennekasvatustyöryhmä, jonka tehtävänä on edistää viisasta liikkumista vauvasta vaariin -periaatteella. Tuusulan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Lue lisää liikenneturvallisuustyöstä