HAKUINFO KALLIOMAAN KOULUN PITKÄAIKAISPAIKOILLE

 Haku Kalliomaan koulun avo-opetukseen lukuvuodeksi 2024-2025  
   

 • Hakuaika 26.2.-5.4.2024  
 • Kalliomaan koulun pitkäaikaiset oppilaspaikat on tarkoitettu Nurmijärven, Tuusulan, Pornaisten ja Järvenpään kuntien alueella asuville 5.-9. luokkien oppilaille, joilla on toimiva hoitosuhde ja hoitosuunnitelma HUS:n lasten- tai nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoidon yksikköön. Hoitosuhteen tulee jatkua koko oppilaan sairaalakoulujakson ajan.  
 • Oppilaan tulee olla ALVA-konsultaation piirissä. 
 • Huoltaja, oppilas, hoitotiimi, oppilaan oma koulu, oman kunnan kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija ja ALVA-tiimin työntekijä sopivat yhteisesti koulupaikan hakemisesta Kalliomaan koulusta.  
 • Oppilaille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet Kalliomaassa, pitkäaikaispaikat vahvistetaan onnistuneen neljän viikon tukijakson jälkeen.  
 • Huomioithan, että Kalliomaan koulun oppilaalla tulee olla erityisen tuen päätös, jota voi hakea hakuvaiheessa pedagogisella selvityksellä. 

Hakuasiakirjat ovat 

 • Psykiatrisen hoitotiimin selvitys opetuksen järjestämisestä avohoidossa olevalle oppilaalle, joka tehdään tähän tarkoitukseen laaditulle lomakkeelle.
 • Koulun tekemä tuore pedagoginen selvitys, joka laaditaan sairaalakoulun oppilaspaikkaa varten. Pedagogiseen selvitykseen kirjoitetaan vain pedagogisia huomioita. Selvityksessä tulee näkyä oppilaan oma motivaatio ja sitoutuminen. Pedagogisessa selvityksessä tulee ilmetä oppilaan tuen tarpeet ja oppilaan koulusta saama tuki. Erityisen tärkeää on kuvata oppilasta hyödyttäneet käytännöt ja menetelmät, joita koulussa on jo käytetty. On tärkeää, että selvityksessä näkyy tarkasti oppilaan opintojen tilanne ja keskeneräiset vuosiluokat. Mikäli oppilas ei ole vielä erityisessä tuessa, pedagogisessa selvityksessä haetaan oppilaalle samalla erityisen tuen päätös. Hoidollinen näkökulma tulee esiin hoitotiimin selvityksessä. 
      

Hakuasiakirjat toimitetaan Kalliomaan koulun rehtorille 5.4.2024 mennessä.  

 • Valintakokous on 17.4., jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.  
 • Jos oppilas tulee valituksi Kalliomaan koulun pitkäaikaispaikalle, ALVA- tiimin työntekijä kutsuu oppilaan ja huoltajan tutustumaan kouluun.  
 • Oppilaan oma koulu vastaa huoltajan kuulemisesta ja toimittaa kuulemislomakkeen oman kunnan erityisen tuen päätöksestä vastaavalle henkilölle. 
 • Uusille oppilaille tarjotaan syksyn alussa ensin neljän viikon mittainen tukijakso, jonka jälkeen pitkäaikaispaikka vahvistetaan, mikäli koulutyö on lähtenyt sairaalakoulussa sujumaan.  
 • Pitkäaikaispaikan varmistuessa oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään koulusopimus, jonka Kalliomaan koulun rehtori vahvistaa allekirjoituksellaan. 

  

Lisätietoja oman kunnan kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijalta ja ALVA-tiimin työntekijältä.