Oppilaan poissaolo

Oppilaan tilapäistä poissaoloa koulusta voi anoa luokanopettajalta tai rehtorilta Wilmassa kohdassa "Hakemukset ja päätökset".

Yli kolmen vuorokauden vapautusta koulutyöstä tulee anoa rehtorilta.

Äkilliset sairauspoissaolot ilmoitetaan opettajan ohjeistamalla tavalla.