Jokelan osayleiskaava

Osayleiskaava tuli voimaan 11.6.2008.

Jokelan osayleiskaavaehdotus, kartta

 

 

 

 

 

 

 

Kaavakartta

 

Määräykset ja merkinnät

Jokelan osayleiskaavaehdotus, kansi

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Kaavaselostus

 

Liitteet 1-11

 

Liite 12

 

Liite 13

 

Liite 14 OAS

 

Liitteet 15-16

 

Liite 17

 

Liite 18

 

Liite 19 Muistutukset, lausunnot ja vastineet