Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle voimassa oleva henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan. Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

 

Europarlamenttivaalien

ennakoäänestys on kotimaassa 15. - 21.5.2019 ja ulkomailla 15. - 18.5.2019.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

 

Vuoden 2019 Eduskunta- ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikat ovat:

1) Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula

  Päivittäinen aukioloaika
  - ma-pe klo 9-20  
  - la klo 10-16   
  - su klo 12-16

  2) Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B, 04500 Kellokoski

  Päivittäinen aukioloaika
  - ma-pe klo 12-20
  - la ja su klo 12-16

  3) Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela

  Päivittäinen aukioloaika
  - ma-pe klo 12-20
  - la ja su klo 12-16

 4) Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

  Päivittäinen aukioloaika
  - ma-pe klo 12-20
  - la ja su klo 12-16

Laitosäänestys toimitetaan seuraavissa paikoissa:  Jokelan vankilan ja sairaaloiden ja ympärivuorokautista hoitoa antavien sosiaalihuollon toimintayksiköiden (entisen terveyskeskussairaalan akuutti jatko- ja kuntoutusosasto ja kotiutus- ja arviointiyksikkö sekä Kellokosken sairaala) lisäksi myös seuraavissa toimintayksiköissä: Hoivakoti Kerttuli, Hoivakoti Elisabeth ja Eemil, Riihikallion palvelukeskus (Tuusulan kunnan ja Yrjö & Hanna Oy:n palveluasumisyksiköt), Riihikoto, Valmennuskoti Rykmentti ja Ykköskoti Lotta sekä Martta Augusta -koti, Kustaa Aadolf -koti ja Ester Matilda -koti.

Laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.