Strateginen yleiskaavaluonnos

Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot. Kaava oli nähtävillä 11.8. - 30.9.2014.

Yleiskaava 2040 luonnoksen kansi

Nähtävillä olleet aineistot: