A

Strateginen yleiskaavaluonnos

Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot. Kaava oli nähtävillä 11.8. - 30.9.2014.

Yleiskaava 2040 luonnoksen kansi

Nähtävillä olleet aineistot: 

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, luonnos

 Johdanto 

  1. Tuusulanjoki

  2. Hyrylän taajama ympäristöineen

  3. Tuusulan Rantatie

  4. Tuusulanjärven länsirannan maisema-alue

  5. Nahkelan, Rusutjärven ja Siippoon maisema-alue

  6. Pohjois-Tuusula

  7. Kellokosken taajama

  8. Jokelan taajama