Klemetskog skola

Klemetskog skola fungerade åren 1894-1917 i samma byggnad som Ruotsinkylän koulu. Den röda skolan vid Maisalavägen byggdes 1917. Läsåret 2019-20 har skolan 48 elever.

Klemetskog skola är den enda svenskspråkiga skolan i Tusby. Skolan syftar på att bevara och förstärka elevens kunskaper i modersmålet. Finlandssvensk kultur och finlandssvenska traditioner syns i undervisningen.

Vi lägger stor vikt vid basfärdigheterna. Vi satsar på de sociala färdigheterna och den emotionella utvecklingen. Eleverna i olika åldrar övar sig att samarbeta med varandra.

Vi jobbar i tre sammansatta klasser: förskolan- åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6.

Klemetskog skola har tätt samarbete med daghemmet Kievari som har en svenskspråkig grupp. Hösten 2019 startade Kievari språkduschverksamet på svenska där finskspråkiga barn i 3-6 åldern lär sig svenska i form av enkla fraser och sånger. Målet är att väcka barnets eget intresse och använda svenska språket i naturliga sammanhang. Verksamheten fortsätter hösten 2020 och täcker även mindre åldersgrupper. De första språkduscheleverna börjar sin förskola i Klemetskog skola hösten 2020.