Klemetskog skola

Klemetskog skola är en lågstadieskola i södra Tusby med ca. 50 elever. Vi jobbar i tre sammansatta klasser: förskolan- åk 2, åk 3-4 och åk 5-6. Våra elever kommer från hela Tusby för vi är den enda svenskspråkiga skolan i kommunen.

Den nuvarande skolbyggnaden vid Maisalavägen byggdes 1917. Klemetskog skola fungerade åren 1894-1917 i samma byggnad som Ruotsinkylän koulu. Den svenskspråkiga skolan ska flyttas till det nya Tusby träsk campuset på hösten 2024. Det nya campuset byggs på adress Tuusulantie 131, 04310 Tusby.

I en byskola betonar vi gemenskap, trygghet och ett gemensamt ansvar. I en liten skola får alla delta och jobba tillsammans.

Vi lägger stor vikt vid basfärdigheterna. Vi satsar på de sociala färdigheterna och den emotionella utvecklingen. Eleverna i olika åldrar övar sig att samarbeta med varandra.

Vi förstärker modersmålet och den finlandssvenska kulturtraditionen. Vi satsar mycket på läsning och skrivning. Varje elev ska lära sig att kommunicera och uttrycka sig på svenska både muntligt och skriftligt.

Klemetskog skola har ett tätt samarbete med Kievari daghem som har en svenskspråkig grupp. Hösten 2019 startade Kievari språkduschverksamhet där finskspråkiga barn i 3-6 års åldern lär sig svenska i form av enkla fraser och sånger. Målet är att väcka barnets eget intresse och att använda det svenska språket i naturliga sammanhang. De första språkduscheleverna började gå i Klemetskogs förskola hösten 2020.

 

Mobilanvändare: Man kan lätt få tillgång till undersidorna via länkarna nedan.

Aktuellt

Vår skola

Information om undervisningen

Elevvården

Bedömning

Till vårdnadshavaren

Arbets- och lovtider

Kontaktuppgifter