Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä – kesätyösetelit

Näin haet kesätyöseteliä

 1. Hae kesätyöpaikkaa.
 2. Täytä nettihakemus työnantajan kanssa (löytyy vasemmasta sivupalkista työpöytänäkymässä ja sivun alalaidasta mobiilinäkymässä, haku avautuu 6.2.2023
 3. Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 350 kpl ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kaikki kesätyösetelit on alustavasti myönnetty, mutta hakemus kannattaa lähettää jonoon. Kesällä 2022 kaikille jonottajille voitiin myöntää setelit maksatusvaiheessa ilmenneiden peruuntumisten myötä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15–20-vuotiaalle nuorelle.
 • Nuoren tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2023 aikana, mutta olla alle 21 vuotta työsuhteen lopussa.
 • Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä yrityksen omistajalle tai muulle vastuuhenkilölle kuten toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenelle.
 • Työllistämisaika on touko-syyskuu, mutta jos kesätyöseteleitä jää jakamatta, seteliä voi hakea työsuhteeseen myös loka-marraskuun ajalle.
 • Setelin arvo on 200 euroa työllistettävää kohden vähintään 30 tuntia kestävästä työsuhteesta.
 • Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
 • Yksi työnantaja voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5–10 kesätyöntekijää)
 • Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 6.2. ja päättyy 27.10.2023. Setelihakemusten palautusaikaa voidaan jatkaa jonotusjärjestelmän avulla niin kauan kuin kaikki kesäseteleihin varatut määrärahat on käytetty, kuitenkin enintään 30.11.2023 saakka.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä, jos työnantaja on jokin Tuusulan kunnan oma yksikkö. Kunta ei voi maksaa tukea itselleen.
 • Nuorelle myönnettyä seteliä ei voi siirtää toiselle työnantajalle. Jos aiottu kesätyöpaikka vaihtuu, alkuperäisen setelin voi perua ilmoittamalla työllisyyspalveluihin ja lähettää uuden kesätyösetelihakemuksen. Kaikki hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Huom! Nuorelle tulee ilmoittaa hakemuksessa oma sähköpostiosoite, ei esim. huoltajan sähköpostiosoitetta. Päätökset lähetetään tiedoksi sekä työnantajalle että nuorelle sähköpostitse.

Kesätyösetelin maksatuslomakkeen löydät vasemmasta linkkipalkista toukokuun puolivälistä alkaen. Maksatusta voi hakea aina 27.10.2023 asti. Jonotusajalla vapautuneita seteleitä voi hakea maksatukseen 30.11.2023 asti.

 

Lisätietoja kesätyöseteleistä antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen sihteeri, p. 040 314 3044 / tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi ja maksatusta hakiessasi:

 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä), kuitenkin siten, että maksettava palkka on vähintään alalla noudatettavan työehto- sopimuksen minimitason mukainen (harjoittelu- tai koululaispalkka on ok, jos sellainen on TESissä määritelty. Vähintään palkan tulee 350 € suuruinen, mikäli muut edellä mainitut kriteerit täyttyvät). Palkkaus on joko tunti- tai kuukausiperusteinen.
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
 • Palkaksi ei lasketa työmatkatukia, ateriakorvauksia eikä vuosilomakorvauksia. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.–9.-luokkalaisten osalta).
 • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TESin tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkatodistuksesta tai muusta tositteesta, josta ilmenee maksettu palkka ja tehdyt työtunnit tai työaika.
 • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. 
 • Ohjeita kesätyöntekijöiden palkkaamiseen: https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esihenkilon-kesatyoopas/tyonantajan-muistilista/

Voit hakea myös Ukrainasta tulleelle tilapäistä suojelua saavalle, Tuusulassa majoittuvalle nuorelle kesätyöseteliä

 • 15–20-vuotias nuori pitää tunnistaa henkilötunnuksen ja kotikunnan perusteella. Henkilöllä on henkilötunnus oleskelulupakortilla, tämä pyydetään lähettämään valokuvana hakemuksen mukana
 • Kotimajoituksessa olevien  nuorten kohdalla tarvitsemme majoituspaikan varmistumiseen kotimajoittajan yhteystiedot ja syntymäajan, osoite varmistetaan kunnan osoiterekisteristä.

Lisätietoja tilapäistä suojelua saavien kesätyösetelien myöntämisestä saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.


Tuusulan kunnan kesätyöpaikat

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15–19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa. 

Kesätyöt sijoittuvat koulujen loma-aikaan, kesä-elokuulle. Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon ja osa neljän viikon mittaisia työsuhteita. Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 425 euroa ja 28 kalenteripäivän ajalta 850 euroa. Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. 

Voit hakea kunnan kesätyötä, jos täytät kesätyön hakuvuonna 15 vuotta.

Haku kunnan kesätyöpaikkoihin kesäksi 2023 on päättynyt. 

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Henkilöstöpalvelut arpoo ensin kesätyötä hakeneiden joukosta haastatteluun pääsevät hakijat. Sen jälkeen kesätöitä tarjoavien työyksiköiden esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan huhtikuussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Lisätietoja kunnan kesätyöpaikoista antaa henkilöstöasiantuntija Anni Kauppinen, 040 314 3405, anni.kauppinen@tuusula.fi tai henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho, 040 314 3041, sinikka.aho@tuusula.fi 

 

Huom! Kesätyösetelien myöntämisestä ja maksatuksesta lisätietoja antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen sihteeri, p. 040 314 3044.