Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

kkesatoita_kansikuva_tuusula_851x315_final

 

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä

Kesätyösetelillä töihin!

Näin haet

1.    Tulosta Kesätyösetelin hakulomake 2018. Hakemuslomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta ja Tuusulan kirjastoista.
2.    Hae kesätyöpaikkaa.
3.    Täytä hakemus työnantajan kanssa.
4.    Palauta täytetty hakemus mahdollisimman nopeasti.
5.    Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 250 kpl, ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

•    Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15 - 25 -vuotiaalle nuorelle.
•    Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
•    Työllistämisaika on touko-syyskuu.
•    Setelin arvo on 200 euroa työsuhteelta, jossa työaika on vähintään 30 tuntia ja palkkaa maksetaan vähintään 350 euroa.
•    Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
•    Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 12.2.2018.
•    Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.

Kesätyösetelihakemuksen voi palauttaa 12.2.2018 alkaen

  • kunnantalon neuvontaan
  • postitse osoitteeseen Tuusulan kunta / Kesätyöseteli, PL 60, 04301 Tuusula tai
  • s-postitse osoitteeseen kirjaamo@tuusula.fi.


Kaikki kesätyösetelit on jaettu 21.3.2018.

Muutoksista voi ilmoittaa asiakaspalvelusihteerille, p. 040 314 3057 tai työllisyysasiamies Laura Smolanderille, sp laura.smolander@tuusula.fi.

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi:

  • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä). Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).
  • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
  • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkalaskelmasta tai palkkakuitista.
  • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle.
  • Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5-10 kesätyöntekijää)

 

Tuusulan kunnan kesätyöpaikatKesätöihin Tuusulaan

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15-19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, vanhusten hoidossa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa.

Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon mittaisia ja osa kuukauden mittaisia työsuhteita. Kesätyöt sijoittuvat ajalle 4.6.-5.8.2018. Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 350 euroa ja kolmenkymmenen kalenteripäivän ajalta 800 euroa. Hakuaika näihin kesätyöpaikkoihin oli 12.2.-11.3.2018.

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin hakijoiden joukosta arvotaan haastatteluun pääsevät hakijat, ja sen jälkeen työyksiköiden esimiehet haastattelevat heidät ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Aikaisemmin kunnassa kesätyössä olleita ei valita uudelleen, jotta työmahdollisuus voidaan tarjota mahdollisimman monelle nuorelle. 

Lisätietoja antaa henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho-Salomaa, p. 040 314 3041 tai sp sinikka.aho-salomaa@tuusula.fi.