• Kesätyösetelillä töihin

  • Kesätyöseteli työntekijälle

  • Kesätöitä kunnassa

Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

 

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä

Näin haet

1.    Tulosta Kesätyösetelin hakulomake 2019. Lomakkeita saa myös TuusInfosta (Autoasemankatu 2), kunnantalon neuvonnasta (Hyryläntie 16) ja Tuusulan kirjastoista.
2.    Hae kesätyöpaikkaa.
3.    Täytä hakemus työnantajan kanssa.
4.    Palauta täytetty hakemus mahdollisimman nopeasti.
5.    Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 250 kpl, ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

•    Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15 - 25 -vuotiaalle nuorelle.
•    Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
•    Työllistämisaika on touko-syyskuu.
•    Setelin arvo on 200 euroa työsuhteelta, jossa työaika on vähintään 30 tuntia ja palkkaa maksetaan vähintään 350 euroa.
•    Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
•    Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 11.2.2019. Setelihakemusten palautusaikaa jatketaan jonotusjärjestelmän avulla niin kauan kuin kaikki kesäseteleihin varatut määrärahat on käytetty, kuitenkin enintään 30.11.2019 saakka.
•    Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.

Kesätyösetelihakemuksen voi palauttaa 11.2.2019 alkaen

  • TuusInfoon, os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
  • postitse osoitteeseen Tuusulan kunta / Kesätyöseteli, PL 60, 04301 Tuusula tai
  • sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tuusula.fi.

19.3. mennessä kesäseteleitä on myönnetty 181 kpl. Lisätietoja kesätyöseteleistä antaa TuusInfo, 09 8718 3070 tai tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen asiakaspalvelusihteeri, p. 040 314 3044.

 

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi:

  • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä). Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).
  • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
  • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkalaskelmasta tai palkkakuitista.
  • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle.
  • Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5-10 kesätyöntekijää)

 

Tuusulan kunnan kesätyöpaikat

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15-19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa.

Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon ja osa kuukauden mittaisia työsuhteita. Kesätyöt sijoittuvat ajalle 3.6.-4.8.2019. Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 400 euroa ja kolmenkymmenen kalenteripäivän ajalta 800 euroa.

Jätä sähköinen hakemus kesätöihin. Hakuaika kesätyöpaikkoihin on 11.2.-10.3.2019.

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin hakijoiden joukosta arvotaan haastatteluun pääsevät hakijat, ja sen jälkeen työyksiköiden esimiehet haastattelevat heidät ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Aikaisemmin kunnassa kesätyössä olleita ei valita uudelleen, jotta työmahdollisuus voidaan tarjota mahdollisimman monelle nuorelle. 

Lisätietoja antaa henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho-Salomaa, 040 314 3041 tai sinikka.aho-salomaa@tuusula.fi.