Etelä-Tuusulasta luovutettavat tontit

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Löydät kaikki tuottajamuotoiset tontit Tuusulan karttapalvelusta. Tontin tiedot avautuvat tonttia klikkaamalla. Näiltä sivuilta löydät tonttia koskevat muut lisätiedot.

Käytössämme on ''Tonttiuutiset rakentamisen ammattilaisille'' niminen uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista rakentamisen uutisista ja tulevaisuuden hankkeista ja tonttihauista Tuusulassa. Voit liittyä uutiskirjeelle täältä . 

Huom! Erityisasumisen tontit löytyvät täältä.

 

Pähkinänakkelinkujan AP-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Tontin 8527-1 hakuaika 15.5.2024 - 17.6.2024. 


TONTTIESITE 8527-1 (hakuaika 15.5.2024 - 17.6.2024) HUOM! Hakuaika on päättynyt. Tontille 8527-1 saapunut/saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä.

8527-1 Yleiset maaperätutkimukset

 

Vuoden 2024 aikana haettavaksi tulevat tontit


Ajomiehentie AK-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tontti on tarkoitus asettaa haettavaksi marraskuussa 2024.

 

 

Jatkuvassa haussa olevat tontit

Pataljoonantien AK-tontit

Rykmentinpuistossa on haettavissa kaksi AK-tonttia vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Tontteja voi hakea yhdessä tai erikseen. Tarkemmat tiedot alla olevassa tonttiesitteessä.

Tonttiesite 5735-1 ja 5735-2 Jatkuva haku

Valokuvat 5735-1 ja 5735-2

Pataljoonantie pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tonttijako 15-5735

 

 

Häriskiven AP- ja A-tontit

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Tontin 2604-2 hakuaika käynnistetään myöhemmin ja tarkempi aikataulu tähän liittyen ilmoitetaan heti kun se on tiedossa.

TONTTIESITE 2605-8 jatkuva haku

2605-8 Yleiset maaperätutkimukset


TONTTIESITE 2608-1 jatkuva haku

2608-1 Yleiset maaperätutkimukset

TONTTIESITE 2609-13 jatkuva haku

2609-13 Yleiset maaperätutkimukset


Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperätutkimuksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomioitava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla/rakentajalla eikä tontin luovuttajalla.

Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on todettu, että aiemmin arvioitu kalliopinta on mahdollisesti isoja lohkareita. Pohjatutkimuksia tarkastaltaessa ja maatöitä suunniteltaessa tuleekin huomioida päättymistapa ''kivi, lohkare tai kallio''.

 

Pellavamäentien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

TONTTIESITE 8517-1 jatkuva haku

8517-1 Yleiset maaperätutkimukset

 

Lahelanpelto

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet 

Rakennusjärjestys

 

 

Aiemmin haussa olleet tontit

Aropellon AK-tontit


Aropellon AK-tonttien hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024


TONTTIESITE 8121-1 ja 8122-1 (Hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024) HUOM! Hakuaika on päättynyt. Tontille 8121-1 saapunut/saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä. Tontti 8122-1 menee jatkuvaan hakuun. Tonttiesite päivitetään pian.

Valokuvat 8121-1 ja 8122-1

Jussilantie Pahkinamaentie pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

 

Isokarhunkierto A-tontti


Tontin 5708-2 hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023


TONTTIESITE 5708-2 (Hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023) HUOM! Hakuaika on päättynyt ja hakemukset käsittelyssä

Valokuvat 5708-2

Isokarhunkierto pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tonttijaon muutos 15-5708

Rasitesopimus 15-5708

 

 


Myöhemmin haettavaksi tulevat tontit

Alla tontteja, joiden luovutusajankohtaa ei ole vielä suunniteltu. Tonteista voidaan kuitenkin neuvotella jo ennen luovutusajankohdan päättämistä. 

 

Tykkitien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

 

 

Marjamatkankaaren A-tontit

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Korttelin 5720 toteuttamiseksi etsitään toimijoita, joiden kanssa voidaan neuvotellaan korttelin jakamisesta pienempiin tontteihin (tai tontiksi) suunniteltujen hankkeiden mukaisesti. Toimijoita tässä korttelissa voi olla yksi tai enemmän ja korttelia voidaan luovuttaa vaiheittain. 


Puistometsäntien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma