Etelä-Tuusulasta luovutettavat tontit

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Löydät kaikki tuottajamuotoiset tontit Tuusulan karttapalvelusta. Tontin tiedot avautuvat tonttia klikkaamalla. Näiltä sivuilta löydät tonttia koskevat muut lisätiedot.

Käytössämme on ''Tonttiuutiset rakentamisen ammattilaisille'' niminen uutiskirje, jolla tiedotamme ajankohtaisista rakentamisen uutisista ja tulevaisuuden hankkeista ja tonttihauista Tuusulassa. Voit liittyä uutiskirjeelle täältä . 

Huom! Erityisasumisen tontit löytyvät täältä.

 

Loppuvuonna 2023 haettavaksi tulevat tontit

Aropellon AK-tontit


Aropellon AK-tonttien hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024


TONTTIESITE 8121-1 ja 8122-1 (Hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024) HUOM! Hakuaika on päättynyt. Tontille 8121-1 saapunut/saapuneet hakemukset ovat käsittelyssä. Tontti 8122-1 menee jatkuvaan hakuun. Tonttiesite päivitetään pian.

Valokuvat 8121-1 ja 8122-1

Jussilantie Pahkinamaentie pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

 

Pataljoonantien AK-tontit


Pataljoonantien AK-tonttien hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024


TONTTIESITE 5735-1 ja 5735-2 (Hakuaika 1.11.2023 - 31.1.2024) HUOM! Hakuaika on päättynyt. Tontit menevät jatkuvaan hakuun. Tonttiesite päivitetään pian.

Valokuvat 5735-1 ja 5735-2

Pataljoonantie pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tonttijako 15-5735

 

 

Lahelanpelto

Tonttien 2274-1, 2274-2 ja 2277-1 hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023  


TONTTIESITE 2274-1 ja 2274-2 (Hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023) HUOM! Hakuaika on päättynyt ja hakemukset käsittelyssä

Valokuvat 2274-1 ja 2

Tontit 2274-1 2274-2 pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)


TONTTIESITE 2277-1 (Hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023) HUOM! Hakuaika on päättynyt ja hakemukset käsittelyssä

Valokuvat 2277-1

Tontti 2277-1 pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet 

Rakennusjärjestys

 

Isokarhunkierto A-tontti


Tontin 5708-2 hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023


TONTTIESITE 5708-2 (Hakuaika 1.11.2023 - 30.11.2023) HUOM! Hakuaika on päättynyt ja hakemukset käsittelyssä

Valokuvat 5708-2

Isokarhunkierto pohjatutkimukset (Tontin saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien tarkempien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.)

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tonttijaon muutos 15-5708

Rasitesopimus 15-5708

 

Vuonna 2024 haettavaksi tulevat tontit


Häriskiven AP- ja A-tontit

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Tonteille järjestetään hakuaika arviolta maaliskuussa 2024, jonka jälkeen tontit asetetaan tarvittaessa jatkuvaan hakuun.    


Pellavamäentien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Tontille järjestetään hakuaika arviolta huhtikuussa 2024, jonka jälkeen tontti asetetaan tarvittaessa jatkuvaan hakuun.


Pähkinänakkelinkujan AP-tontti

Asemakaava

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Tontille järjestetään hakuaika arviolta kesäkuussa 2024, jonka jälkeen tontti asetetaan tarvittaessa jatkuvaan hakuun. Korttelin jakamisesta pienempiin tontteihin voidaan neuvotella hakemisen yhteydessä.


Ajomiehentie AK-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Tontti on tarkoitus asettaa haettavaksi marraskuussa 2024.

 


Myöhemmin haettavaksi tulevat tontit

Alla tontteja, joiden luovutusajankohtaa ei ole vielä suunniteltu. Tonteista voidaan kuitenkin neuvotella jo ennen luovutusajankohdan päättämistä. 

 

Tykkitien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

 

 

Marjamatkankaaren A-tontit

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma

Korttelin 5720 toteuttamiseksi etsitään toimijoita, joiden kanssa voidaan neuvotellaan korttelin jakamisesta pienempiin tontteihin (tai tontiksi) suunniteltujen hankkeiden mukaisesti. Toimijoita tässä korttelissa voi olla yksi tai enemmän ja korttelia voidaan luovuttaa vaiheittain. 


Puistometsäntien A-tontti

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Asuntopoliittinen ohjelma