Kehittämisohjelman työryhmä

Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelma on kunnan toimialueiden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöhanke, joka kokoaa saman katon alle eri yksiköissä tapahtuvan alueen kehittämistyön. Kehittämisohjelman työryhmä työskentelee tavoitteenaan lisätä alueen houkuttelevuutta erilaisin toimenpitein. 

Työryhmää vetää sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara ja työskentelyä koordinoi kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen.

Työryhmään kuuluvat lisäksi seuraavat henkilöt:

Kuntakehitysjohtaja: Heikki Lonka
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen: Kristiina Salo
Kaavoitus: Anna Olkkola, Katja Gräsbeck
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Jaana Hietala
Kulttuuri ja museo: Ulla Kinnunen, Jaana Koskenranta
Kunnallistekniikka: Petri Juhola
Matkailu: Toni Popovic
Maankäyttö: Päivi Hämäläinen
Tilapalvelut: Mikko Simpanen
Vapaa-aikapalvelut: Risto Kanerva
Viherpalvelut: Riitta Kalliokoski

Tarpeen mukaan työryhmä kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoiksi myös kunnan muita työntekijöitä tai ulkopuolisia henkilöitä.

Työryhmän jäsenten yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -sivultamme.