Lahelanpelto II:n omakotitontit

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.
 

Lahelanpellon omakotitalotonttien luovutukset alkavat lähestyä loppuaan. Alueelta on tällä erää luovutettu tai varattu kaikki tarjolla olleet omakotitalotontit. Noin neljän vuoden aikana alueelta on siis myyty, vuokrattu tai varattu yhteensä 116 omakotitalotonttia. Kiitos kaikille hakijoille!

Vuoden 2022 loppupuolella tai vuoden 2023 alussa tulee haettavaksi tällä hetkellä kartalla keltaisella näkyvät varatut tontit. Hausta ilmoitetaan tarkemmin erikseen. Tontteja ei voi hakea etukäteen. 

Vuonna 2023 alueelta tulevat hakuun viimeiset kolme omakotitalotonttia, jotka eivät tällä hetkellä näy värillisenä kartassa. Tonteista ja hausta ilmoitetaan tarkemmin erikseen. Tontteja ei voi hakea etukäteen.

 

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Olli-Pekka Mikkonen

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

 

 

 

 

 

 

 

Haettava tontti Tuusulan karttapalvelussa

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla.

 

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

 

Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Sähköinen hakulomake

 

Asemakaavamääräykset

Huom! Asemakaavamääräyksiin on lipsahtanut erheellinen merkintä liittyen kaukolämpöön. Asemakaavamääräyksissä lukee seuraavasti: "Tehokkaan energiahuollon takaamiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi kaikki uudisrakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Liittymismääräyksiä ei kuitenkaan sovelleta mikäli MRL 57 a §:n momentin 3 ehdot täyttyvät".

Lahelanpelto II:n alueella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kaukolämpöverkkoa eikä kunnalla ole tiedossa, että kaukolämpöverkkoa alueelle rakennettaisiin. Näin ollen liittyminen kaukolämpöön asemakaavan mukaisesti ei ole mahdollista eikä edellämainittu asemakaavan määräys näin ollen ole velvoittava.

Ystävällisin terveisin: Tuusulan kunnan rakennusvalvonta ja kaavoitus.

 

Rakentamistapaohje 

Maaperätietoa kortteleiden 2261 ja 2262 lähettyviltä

Maaperätietoa korttelin 2269 lähettyviltä

Maaperätietoa korttelin 2273 lähettyviltä

Maaperätietoa kortteleiden 2254, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 lähettyviltä

Maaperätietoa kortteleiden 2256-2259 ja 2263 lähettyviltä

 

Tonttijaot:

Kortteli 2254

Kortteli 2256

Kortteli 2257

Kortteli 2258

Kortteli 2259

Kortteli 2261

Kortteli 2262

Kortteli 2263

Kortteli 2264

Kortteli 2265

Kortteli 2268

Kortteli 2269

Kortteli 2276

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis. Rakentamaan pääsee heti.

Rakentamisohjeet

Lahelanpellossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.