Lahelanpelto II:n omakotitontit

Yhteystiedot

Tekninen palvelupiste

Ensimmäisen vaiheen haku on päättynyt - vapaat tontit jatkuvaan hakuun 9.1.2020 alkaen

Päivitys 15.1.2020: Lahelanpellon 1.vaiheen tonttihaun valinnat on tehty. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista huomisen ja ylihuomisen aikana sähköpostitse. Valinnat kohdistuivat 21:lle tontille.

Kiitos kaikille tonttia hakeneille! Ensimmäisen vaiheen hakemuksia saapui yhteensä 28 kappaletta, joista 24 sähköisenä ja 4 paperisena. Suorat hakutoiveet kohdistuivat 23:lle eri tontille. joista suosituimmat saivat useita hakuja. Suorien hakutoiveiden lisäksi useassa hakemuksessa oli haettu lisäksi mitä vain vapaata omakotitonttia alueelta. Ensimmäisen hakukierroksen osalta tonttien lopullinen luovutustilanne tulee siis eittämättä hieman elämään varsinkin niiden hakemusten osalta, jotka eivät välttämättä saa hakutoiveidensa mukaista kohdetta vaan jonkin muun tontin alueelta. Karttapapaveluun päivittyy 9.1.2020 alkaen kuitenkin varatuiksi kaikki ne kohteet, joihin kohdistui yksi tai useampi suora hakutoive ensimmäisellä kierroksella. Varaus-status ei vielä kerro tai päätä sitä kenelle ensimmäisen vaiheen hakijalle tontti on luovutettu. Tämä selviää vasta kun hakemukset on käsitelty.

Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä viivettä. Hakemuksia aletaan käsitellä aikaisintaan ensi viikon lopulla (15.1.->).  

Hakijoihin ollaan yhteydessä kun valinnat on tehty.

Ensimmäisen hakukierroksen hakemukset ja valinnat tullaan käsittelemään ensin ja jatkuvan haun aikaisia hakemuksia käsitellään vasta tämän jälkeen.

Vapaaksi merkittyjä tontteja on kuitenkin siis mahdollista hakea 9.1.2020 alkaen. Haku on jatkuva. Lue tarkemmat ohjeet tältä sivulta ja myös linkkien takaa. 

 


 

Lahelanpellon uudelta omakotitaloalueelta tarjolla kiinteähintaisia omakotitontteja. Tonttien haku on jatkuva ja alkaa 9.1.2020. Myyjänä on Tuusulan kunta. Tontteja on tarjolla kortteleista 2264, 2265, 2268 ja 2269. Alueen ensimmäisen vaiheen haku käytiin 13.11.2019 - 7.1.2020 välisenä aikana.

 

Löydät tonttien perustiedot klikkaamalla kohdetta joko alla olevassa upotuskartassa tai menemällä Tuusulan karttapalveluun upotuskartan alla olevan linkin kautta. Tontteja koskevat muut tiedot löydät tältä sivulta.

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa 

 

Huom! Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty! Alueella rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa ja alueella on vaarallisia avoimia kaivantoja. Alueelle johtaa vain työmaa-aikaisia kulkuja, jotka eivät ole yleiseen käyttöön!

  

Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Sähköinen hakulomake

 

Asemakaavamääräykset

Rakentamistapaohje 

Maaperätietoa korttelin 2269 lähettyviltä

Maaperätietoa korttelin 2273 lähettyviltä

Maaperätietoa kortteleiden 2254, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 lähettyviltä

 

Tonttijaot:

Kortteli 2254

Kortteli 2263

Kortteli 2264

Kortteli 2265

Kortteli 2268

Kortteli 2269

Kortteli 2276

  

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Kortteleiden 2254, 2263, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan 31.8.2020 mennessä. Rakentamaan pääsee heti kunnallistekniikan valmistuttua.

Rakentamisohjeet

Lahelanpellossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

 


 

 

(Ensimmäisen haun merkintöjä arkistoon:)

27.11.2019 alkaen haussa mukana myös kaksi tonttia korttelista 2263! Näille tonteilla on mahdollista rakentaa paritalo. Tontit ovat tästä syystä alueen suurimpia ja niillä on eniten rakennusoikeutta (270 k-m2).

PÄIVITYS 29.11.2019: Korttelin 2263 tontit luovutetaan paritalon rakentajille! Hakemuksessa tulee olla molempien ruokakuntien tiedot.

Tonttien I-vaiheen haku alkaa 13.11.2019 ja päättyy 7.1.2020. Kirjalliset hakemukset tulee jättää TuusInfoon sen aukioloaikana. Sähköisten hakemusten tulee olla jätettynä klo 24.00 mennessä. I-vaiheen jälkeen jäljelle jääneet tontit laitetaan jatkuvaan hakuun.

Tietoa tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida I-vaiheen haussa vaan ne käsitellään I-vaiheen jälkeen.

TuusInfon yhteystiedot ja aukioloajat löydät täältä.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Lisätietoja Tuusulan kunnan teknisestä palvelupisteestä.  

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita