Lahelanpelto II:n omakotitontit

Yhteystiedot

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Sari Tennijärvi

Tuija Palkki

 

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

Lahelanpellon uudelta omakotitaloalueelta tarjolla kiinteähintaisia omakotitontteja. Tonttien haku on jatkuva ja myyjänä Tuusulan kunta. Tontteja on tarjolla kortteleista 2263, 2264, 2265, 2268 ja 2269.

Löydät tonttien perustiedot klikkaamalla kohdetta joko alla olevassa upotuskartassa tai menemällä Tuusulan karttapalveluun upotuskartan alla olevan linkin kautta. Tontteja koskevat muut tiedot löydät näiltä sivuilta.

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa 

 

Huom! Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty! Alueella rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa ja alueella on vaarallisia avoimia kaivantoja. Alueelle johtaa vain työmaa-aikaisia kulkuja, jotka eivät ole yleiseen käyttöön!

  

Kiinteähintaisten tonttien hakulomake

Sähköinen hakulomake

 

Asemakaavamääräykset

Huom! Asemakaavamääräyksiin on lipsahtanut erheellinen merkintä liittyen kaukolämpöön. Asemakaavamääräyksissä lukee seuraavasti: "Tehokkaan energiahuollon takaamiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi kaikki uudisrakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon. Liittymismääräyksiä ei kuitenkaan sovelleta mikäli MRL 57 a §:n momentin 3 ehdot täyttyvät".

Lahelanpelto II:n alueella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kaukolämpöverkkoa eikä kunnalla ole tiedossa, että kaukolämpöverkkoa alueelle rakennettaisiin. Näin ollen liittyminen kaukolämpöön asemakaavan mukaisesti ei ole mahdollista eikä edellämainittu asemakaavan määräys näin ollen ole velvoittava.

Ystävällisin terveisin: Tuusulan kunnan rakennusvalvonta ja kaavoitus.

 

Rakentamistapaohje 

Maaperätietoa korttelin 2269 lähettyviltä

Maaperätietoa korttelin 2273 lähettyviltä

Maaperätietoa kortteleiden 2254, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 lähettyviltä

 

Tonttijaot:

Kortteli 2254

Kortteli 2263

Kortteli 2264

Kortteli 2265

Kortteli 2268

Kortteli 2269

Kortteli 2276

  

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita 

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Kortteleiden 2254, 2263, 2264, 2265, 2268, 2269 ja 2276 kunnallistekniikka valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan 31.8.2020 mennessä. Rakentamaan pääsee heti kunnallistekniikan valmistuttua.

Rakentamisohjeet

Lahelanpellossa on erillinen rakentamistapaohje. Löydät sen tämän sivun yläosan linkkiaineistosta.

 


 

 

(Ensimmäisen haun merkintöjä arkistoon:)

27.11.2019 alkaen haussa mukana myös kaksi tonttia korttelista 2263! Näille tonteilla on mahdollista rakentaa paritalo. Tontit ovat tästä syystä alueen suurimpia ja niillä on eniten rakennusoikeutta (270 k-m2).

PÄIVITYS 29.11.2019: Korttelin 2263 tontit luovutetaan paritalon rakentajille! Hakemuksessa tulee olla molempien ruokakuntien tiedot.

Tonttien I-vaiheen haku alkaa 13.11.2019 ja päättyy 7.1.2020. Kirjalliset hakemukset tulee jättää TuusInfoon sen aukioloaikana. Sähköisten hakemusten tulee olla jätettynä klo 24.00 mennessä. I-vaiheen jälkeen jäljelle jääneet tontit laitetaan jatkuvaan hakuun.

Tietoa tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Laajemmat ohjeet ja tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja sopimusehdoista löydät täältä: Tietoa kiinteähintaisten tonttien hakijoille.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida I-vaiheen haussa vaan ne käsitellään I-vaiheen jälkeen.

TuusInfon yhteystiedot ja aukioloajat löydät täältä.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Lisätietoja Tuusulan kunnan teknisestä palvelupisteestä.  

Lue myös: Omakotitonttien saajien valintaperusteita