Opetussuunnitelma

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus (laaja oppimäärä 1300t)

Tuusulan kuvataidekoulu tarjoaa 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden opiskella kuvataiteita pitkäjänteisesti. Kuvataidekoulussa opetus on monialaista ja tasolta toiselle tavoitteellisesti etenevää kuvataiteen opetusta.

Opinnoissa huomioidaan oppilaan ikäkausi, omat taipumukset ja kiinnostuksen kohteet. Opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.

Kaikkien ikäryhmien opinnoissa kuvataiteisiin tutustutaan monipuolisen työskentelyn kautta. Opinnoissa painotetaan tekemisen ja oivaltamisen iloa sekä itseilmaisun moninaisia tapoja.

Kuvataidekoulun opintoihin ovat tervetulleita kaikki kuvataiteesta kiinnostuneet lapset ja nuoret. Aiempia opintoja kuvataidekoulussa ei vaadita.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma Matkalla kuvien maailmoissa vie kuvataidekoululaiset kuvalliselle matkalle, jossa ikäkauden mukainen opetus tutustuttaa oppilaat kuvataiteen laajaan maailmaan.

Varhaisiän kuvataidekasvatus

5-vuotiaiden Kuvisleikkiä-ryhmissä kuvataiteen ilmiöihin tutustutaan leikillisesti ja elämyksellisesti.

Perusopinnot

6-7-vuotiaiden Matkavalmisteluja-ryhmissä oppilaat tutustuvat ja kokeleivat monipuolisesti kuvataiteen eri materiaaleja ja tekniikoita. He pakkaavat matkalaukkuihinsa kuvallisen ilmaisun ja ajattelun perusasioita.

8-10-vuotiaiden Taidematkaajat liikkeellä! -ryhmissä jatketaan kuvataiteen ilmaisumuotoihin tutustumista ja harjoitellaan aiempaa pitkäkestoisemmin erilaisia taitoja ja kuvallisen ajattelun muotoja. Kerätään uusia asioita matkalaukkuihin ja huomataan aiempien asioiden monipuolisuus.

11-12-vuotiaiden Uusia näköaloja -ryhmissä opitaan yhdistämään aiemmin opittua rohkeasti uuteen ja kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöjen visuaaliseen kieleen.

13-14-vuotiaiden Merkkipaaluja ja virstanpylväitä -ryhmien opinnoissa keskiössä ovat oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista kumpuavat aihealueet ja ilmiöt. Työskentelyssä oppilaat hyödyntävät itselle mielekkäitä ilmaisun välineitä ja oppivat niistä koko ajan myös uutta.

Syventävät opinnot

15-20-vuotiaiden Omat polut -ryhmissä oppilaat syventävät kuvallisen ilmaisun ja ajattelun osaamistaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opintoihin kuuluu myös syventävien opintojen lopputyö.

Nykyinen opetussuunnitelma otettiin Tuusulan kuvataidekoulussa käyttöön 1.8.2018.

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen (laaja oppimäärä 1300 t) opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja se hyväksyttiin Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 22.5.2018. 

Kuvataiteen laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, joka jakaantuu perusopintoihin 800 t ja syventäviin opintojen 500 t.

 Ops_2018_Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu_ Matkalla kuvien maailmoissa

 

 

 

 

 Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu