Opetussuunnitelma

Nykyinen opetussuunnitelma otettiin Tuusulan kuvataidekoulussa käyttöön 1.8.2018.

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen (laaja oppimäärä 1300 t) opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja se hyväksyttiin Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 22.5.2018. 

Uusi opetussuunnitelma muutti kuvataidekoulun opintojen rakennetta niin, että perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 t ja syventävien opintojen 500 t (aiemmin 540 t ja 760 t).

Osa opetusryhmistämme siirtyy heti opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  Osa ryhmistä voi hyödyntää kolmen vuoden siirtymäaikaa eli esimerkiksi parhaillaan syventävissä opinnoissa opiskelevat oppilaat ehtivät vielä valmistua vanhan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen mukaisesti.

 Ops_2018_Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu_ Matkalla kuvien maailmoissa

 

 

 

 

 Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu