Opetussuunnitelma

LASTEN JA NUORTEN KUVATAITEEN PERUSOPETUS (laaja oppimäärä 1300 t)

Tuusulan kuvataidekoulu tarjoaa 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden opiskella kuvataiteita monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista tekijänä ja kokijana, innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma Matkalla kuvien maailmoissa vie kuvataidekoululaiset kuvalliselle matkalle, jossa ikäkauden mukainen opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle opintokokonaisuuksittain:

 

5-vuotiaiden Kuvisleikkiä-ryhmissä kuvataiteen ilmiöihin tutustutaan leikillisesti ja elämyksellisesti.

 

Perusopinnot 1 Matkavalmisteluja

6-7-vuotiaiden opinnoissa oppilaat tutustuvat kuvallisen ilmaisun ja ajattelun perusasioihin kokeilemalla monipuolisesti kaksi- ja kolmiulotteisen työskentelyn tekniikoita, välineitä ja materiaaleja sekä erilaisia kuvataiteellisen työskentelyn mahdollisuuksia.

 

Perusopinnot 2 Taidematkaajat liikkeellä!

8-10-vuotiaiden opinnoissa jatketaan perusasioihin tutustumista ja harjoitellaan aiempaa pitkäkestoisemmin erilaisia kuvallisen ilmaisun ja ajattelun taitoja.

 

Perusopinnot 3 Uusia näköaloja

11-12-vuotiaiden opinnoissa opitaan yhdistämään aiemmin opittua rohkeasti uuteen ja kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöjen visuaaliseen kieleen. Syyslukukaudella opintoihin sisältyy digitaiteen intensiivipäivä.

 

Perusopinnot 4 Merkkipaaluja ja virstanpylväitä

13-14-vuotiaiden opinnoissa keskiössä ovat oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista kumpuavat aihealueet ja ilmiöt. Työskentelyssä oppilaat hyödyntävät itselle mielekkäitä ilmaisun välineitä ja oppivat niistä koko ajan myös uutta. Opintoihin sisältyy Elävän mallin piirustus -lauantait sekä taideretki.

 

Syventävät opinnot Omat polut

15-20-vuotiaiden opinnoissa oppilaat syventävät kuvallisen ilmaisun ja ajattelun osaamistaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Opintoihin kuuluu myös syventävien opintojen lopputyö. Opintoihin sisältyy syyslukukaudella näyttelylauantai ja kevätlukukaudella Elävän mallin piirustus -lauantai sekä taideretki.

 

Nykyinen opetussuunnitelma otettiin Tuusulan kuvataidekoulussa käyttöön 1.8.2018.

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen (laaja oppimäärä 1300 t) opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja se hyväksyttiin Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 22.5.2018. 

 Ops_2018_Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu_ Matkalla kuvien maailmoissa