Kolsan koulu

Kolsan koulu on turvallisen kasvuympäristön tarjoava uudehko ja ajanmukainen koulu. Kolsan koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa ilmaisukykyisiä ja hyvin käyttäytyviä oppilaita sekä ohjata oppilaita itsenäiseen tiedonhankintaan. Koulu pyrkii avoimuuteen, ilmaisuvapauteen ja yhteisvastuuseen. Perustietojen ja -taitojen oppiminen sekä opettajien kasvatusvastuu yli luokkarajojen ovat koulussamme tärkeitä seikkoja. Koko henkilökunta kantaa vastuuta kaikista lapsista yhdessä toimien.