Kolsan koulu

Kolsan koulu on turvallisen kasvuympäristön tarjoava uudehko ja ajanmukainen koulu.

Koulussamme toimii 6 perusopetuksen luokkaa luokka-asteilla 1 - 6.

Koulussamme järjestetään myös valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Kolsan koulussa käytetään samanaikaisopetusta, johon kuuluu mm.
- 1. luokan oppimisvaiheryhmät ja eskari-1.lk yhteistyö

- 3.-4. lk:n yhteisopettajuus
- laaja-alaisen erityisopettajan samanaikaisopettajuus 1.-6. luokilla
- ohjaajien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö

Lisäksi teemme joustavia ryhmittelyjä eri oppiaineissa ja projekteissa tilanteen ja tarpeen mukaan.