Päiväaikataulu

maanantai - perjantai 1.-2. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti 10.30 -11.15     ruokailu + välitunti
11.15 -12.00     4. oppitunti
12.00 -12.15    välitunti
12.15 - 13.00   5. oppitunti
13.15 - 14.00   6. oppitunti

maanantai - perjantai 3. ja 6. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti
10.30 - 10.45    välitunti
10.45 - 11.30    4. oppitunti
11.30 - 12.15    ruokailu + välitunti
12.15 - 13.00    5. oppitunti
13.00 - 13.15    välitunti
13.15 - 14.00    6. oppitunti
14.00 - 14.15    välitunti
(14.15 - 15.00    7. oppitunti)

maanantai - perjantai 4.-5. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti
10.30-11.00      välitunti
11.00 -11.45     4. oppitunti
11.45 -12.15     ruokailu + välitunti
12.15 - 13.00    5. oppitunti
13.00 - 13.15    välitunti
13.15 - 14.00    6. oppitunti
14.00 - 14.15    välitunti
(14.15 - 15.00   7. oppitunti)

Kun päivä päättyy kahteen taito- ja taideaineen tuntiin (li, ku, ks) välitunteja ei pidetä ja päivä päättyy 12.45; 13.45 tai 14.45.

Juhlien tai muun erityisen toiminnan johdosta koulupäivien yhteydessä voidaan käyttää sovellettua lukujärjestystä.