Päiväaikataulu

maanantai - perjantai 1.-2. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti 10.30 -11.15     ruokailu + välitunti
11.15 -12.00     4. oppitunti
12.00 -12.15    välitunti
12.15 - 13.00   5. oppitunti
13.15 - 14.00   6. oppitunti

maanantai - perjantai 3.-4. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti
10.30 - 10.45    välitunti
10.45 - 11.30    4. oppitunti
11.30 - 12.15    ruokailu + välitunti
12.15 - 13.00    5. oppitunti
13.00 - 13.15    välitunti
13.15 - 14.00    6. oppitunti
14.00 - 14.15    välitunti
(14.15 - 15.00    7. oppitunti)

maanantai - perjantai 5.-6. luokka

8.00 - 8.45        1. oppitunti
8.45 - 9.00        välitunti
9.00 - 10.30      2. ja 3. oppitunti
10.30-11.00      välitunti
11.00 -11.45     4. oppitunti
11.45 -12.15     ruokailu + välitunti
12.15 - 13.00    5. oppitunti
13.00 - 13.15    välitunti
13.15 - 14.00    6. oppitunti
14.00 - 14.15    välitunti
(14.15 - 15.00   7. oppitunti)

Kun päivä päättyy kahteen taito- ja taideaineen tuntiin (li, ku, ks) välitunteja ei pidetä ja päivä päättyy 12.45; 13.45 tai 14.45.

Kun päivä alkaa kahdella taito- tai taideaineen tunnilla, välituntia ei välttämättä pidetä ja koulu alkaa näinä päivinä klo 8.15. Jos järjestely tehdään, asiasta tiedotetaan erikseen huoltajia.

Juhlien tai muun erityisen toiminnan johdosta koulupäivien yhteydessä voidaan käyttää sovellettua lukujärjestystä.