Hakeminen

Hakeminen

Oppilas hakee oman yläkoulunsa urheiluvalmennusohjelmaan. Hän voi hakea toisen yläkoulun urheiluvalmennusohjelmaan toissijaisena hakijana. Tällöin sovelletaan Tuusulan oppilaaksioton periaatteita.

Sähköisessä hakulomakkeessa (julkaistaan tammikuussa 2020) oppilas valitsee yhden lajin, jonka valmennusohjelmaan hän hakee. Hakijalla on oltava ko. lajin voimassaoleva lajiliiton vakuutus.

Hakulomake

Kaikille 6.luokan (2007 syntyneet) oppilaille ja oppilaiden huoltajille lähetetään wilma-viesti koskien Tuusulan urheiluvalmennusohjelmaan hakemista. Huoltajille lähetettävässä wilma-viestissä on linkki sähköiseen hakulomakkeeseen (julkaistaan tammikuussa 2020).